តើ​កម្ពុជា​និង​អាមេរិក​គួរ​តែ​ដោះ​ស្រាយ​គ្នា​លើ​បញ្ហា​គ្រាប់​បែក​បន្សល់​ទុក​ពី​សង្គ្រាម​ដោយ​របៀប​ណា?

សំឡេង ១០:៥២
គ្រាប់បែក​ចង្កោម​ឬ​គ្រាប់ប៊ុំប៊ី​រាប់លាន​គ្រាប់​ត្រូវបាន​កងទ័ព​អាកាស​អាមេរិក​ទំលាក់​ក្នុង​សម័យ​សង្គ្រាម​ដើមទស្សវត្ស៧០​
គ្រាប់បែក​ចង្កោម​ឬ​គ្រាប់ប៊ុំប៊ី​រាប់លាន​គ្រាប់​ត្រូវបាន​កងទ័ព​អាកាស​អាមេរិក​ទំលាក់​ក្នុង​សម័យ​សង្គ្រាម​ដើមទស្សវត្ស៧០​ ©សុវណ្ណារា

សំណល់​គ្រាប់​បែក និង​គ្រាប់​បែក​គីមី ដែល​សល់​ពី​សង្គ្រាម​កាល​ពី​ទសវត្ស​ឆ្នាំ​៧០ ត្រូវ​បាន​បើក​កកាយ​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​ចាប់​តាំង​ពី​មាន​ភាព​ល្អក់​កករ​ខាង​នយោបាយ​រវាង​ប្រទេស​កម្ពុជា​និង​សហរដ្ឋ​អាមេរិក។ រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​តែង​ព្យាយាម​លើក​យក​បញ្ហា​គ្រាប់​បែក​នេះ​មក​និយាយ ទំនង​ជា​តម្រូវ​ឲ្យ​អាមេរិក​មាន​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ទាំង​ស្រុង​នូវ​អ្វី​ដែល​បាន​កើត​ឡើង​កាល​ពី​ជាង​៤០​ឆ្នាំ​មុន។ តើ​បញ្ហា​គ្រាប់​បែក​នេះ គេ​គួរ​តែ​មាន​ការ​ដោះ​ស្រាយ​បែប​ណា​រវាង​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ ឬ​មួយ​ដោះ​ស្រាយ​ដោយ​ភ្ជាប់​ជាមួយ​នឹង​នយោបាយ?