ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក​វេង សាខុន៖ ត្រូវ​តែ​ធ្វើ​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ជលផល ជា​បន្ទាន់

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​នៅ​យប់​នេះ គឺ​លោក វេង​ សាខុន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​កសិកម្ម រុក្ខា​ប្រមាញ់ និង​នេសាទ។ លោក​វេង សាខុន​បាន​បញ្ជាក់​ថា ដើម្បី​ជៀស​វាង​នៅ​បញ្ហា ដែល​លំបាក​ដោះ​ស្រាយ ចំពោះ​ការ​កំណត់​ប្រភេទ​ឧបករណ៍​នេសាទ​នោះ ក្រសួង​កសិកម្ម​ត្រូវ​តែ​ធ្វើ​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ជល​ផល​ជា​បន្ទាន់។ កិច្ច​ប្រជុំ​រៀប​ចំ​វិសោធនកម្ម​នឹង​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ​សប្តាហ៍​ក្រោយ។ ការ​ធ្វើ​វិសោធនកម្ម​នេះ គឺ​ធ្វើ​ឡើង​ទៅ​តាម​កាលៈទេសៈ​ជាក់​ស្តែង និង​ទៅ​តាម​ការ​កើន​ឡើង​នៃ​ចំនួន​ប្រជានេសាទ។

លោក វេង សាខុន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​កសិកម្ម រុក្ខា​ប្រមាញ់ និង​នេសាទ
លោក វេង សាខុន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​កសិកម្ម រុក្ខា​ប្រមាញ់ និង​នេសាទ