បទយកការណ៍

មន្រ្តី​គ.ជ.ប. ​សូម​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ទៅ​បោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ កុំ​បារម្ភ!​ ពី​ព្រោះ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជា​ការ​សម្ងាត់​!

សំឡេង ០៦:៥៩
គ.ជ.ប. បានបណ្តុះបណ្តាលមន្រ្តីពីការបោះឆ្នោត និងរាប់សន្លឹកឆ្នោត
គ.ជ.ប. បានបណ្តុះបណ្តាលមន្រ្តីពីការបោះឆ្នោត និងរាប់សន្លឹកឆ្នោត @RFI

 ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​សង្កាត់​កាន់​តែ​ខិត​ជិត​មក​ដល់​។ គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ កាន់​តែ​មមា​ញឹក​។ ជា​ផ្នែក​មួយ​ក្នុង​ការងារ​ខ្លួន​ឆ្ពោះ​ទៅ​ថ្ងៃ​បោះ​ឆ្នោត​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២០​ដល់​ថ្ងៃ​២២ខែ​មេសា​នេះ, គ.ជ.ប. ​បាន​រៀប​ចំ​បណ្តុះ​បណ្តាល​មន្រ្តីរបស់​ខ្លួន​ពី​នីតិ​វិធី​បោះ​ឆ្នោត​។ លោក តាំង វឌ្ឍនា ដែល​បាន​ចូល​រួម​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​នោះ បាន​អំពាវ​នាវដល់​អ្នក​បោះ​ឆ្នោត​ទំាង​អស់ ទៅ​បោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី ​កុំ​ភ័យ​បារម្ភ ​ពី​ព្រោះ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ ជា​ការ​សម្ងាត់​ គ្មាន​នរណា​ម្នាក់​ដឹង​ថា​ ពលរដ្ឋ​បាន​បោះ​ឆ្នោត​ឲ្យ​គណ​បក្ស​ណា​មួយ​ឡើយ​។