​នៅ​ពេល​ជួប​គ្រោះ​រាំង​ស្ងួត​រដ្ឋា​ភិបាល​គួរ​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ទឹក​ដោយ​របៀប​ណា​?​

សំឡេង ១២:៤៣
បញ្ហាទឹកសាបក្នុងប្រទេសគួរតែដោះស្រាយដូចម្ដេចសម?
បញ្ហាទឹកសាបក្នុងប្រទេសគួរតែដោះស្រាយដូចម្ដេចសម? @Internet

កង្វះ​ទឹក​នៅ​រដូវ​ប្រាំង​កំពុង​ក្លាយ​ជា​ក្ដី​បារម្ភ​សម្រាប់​រដ្ឋា​ភិបាល​និង​ពលរដ្ឋ​។ ដំណោះ​ស្រាយ​ចំពោះ​មុខ​សម្រាប់​តែ ខេត្ត​កោះកុង​ដែល​ជា​ខេត្ត​ជាប់​សមុទ្រ រដ្ឋា​ភិបាល​សម្រេច​ទិញ​ទឹក​ពី​ថៃ​តាម​រយៈ​ក្រុម​ហ៊ុន​ឯកជន​ក្នុង​ស្រុក​មក​ប្រើ​ប្រាស់​បណ្ដោះ​អាសន្ន​។ បន្ថែម​លើ​នេះ រដ្ឋា​ភិបាលប​ក៏​ជម្រុញ​ឲ្យ​ពល​រដ្ឋ​រក្សា​ទឹក​ទុក​ទៅ​តាម​លទ្ធ​ភាព​ជាក់​ស្ដែង​។ ជុំវិញ​វិធាន​ការណ៍​នេះ​ អ្នក​តាម​ដាន​បញ្ហា​សង្គម​មើល​ឃើញ​ថា មិន​មាន​ប្រសិទ្ធិ​ភាព​យូរ​អង្វែង​ឡើយ​។ ដូច្នេះ​នៅ​ពេល​ជួប​គ្រោះ​រាំង​ស្ងួត​រដ្ឋាភិបាល​គួរ​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ទឹក​ដោយ​របៀប​ណា​?