ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​តើ​វិសោធន​កម្ម​ច្បាប់​ស្តី​ពី​សហ​ជីព ១០​មាត្រា នឹង​បញ្ចប់​ក្តី​កង្វល់​របស់​ភាគី​ពាក់​ព័ន្ធ​?​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

កិច្ច​ប្រជុំ​ត្រី​ភាគី ដែល​រួម​មាន​ក្រសួង​ការងារ សហជីព និង​ថៅកែ​រោង​ចក្រ បាន​ជួប​គ្នា​ជា​លើក​ដំបូង កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ២៥ មេសា ដើម្បី​ពិភាក្សា​លើ​ខ្លឹម​សារ​សំខាន់ៗ​នៃ​សេច​ក្តី​ព្រាង​វិសោធន​កម្ម​ច្បាប់ ស្តី​ពី សហ​ជីព លើក​ដំបូង បន្ទាប់​ពី​ច្បាប់​នេះ បាន​ដាក់​ឲ្យ​អនុវត្ត​អស់​រយៈ​ពេល​ជិត​៣ឆ្នាំ​រួច​មក​។ សម្រាប់​សហ​ជីព បាន​ចាត់​ទុក​ការ​ពិភាក្សា​លើក​ដំបូង​នេះ​ថា គឺ​ជា​ការ​ចាប់​ផ្តើម​ដ៏​ល្អ ដើម្បី​ឈាន​ទៅ​សម្រេច​បាន​នូវ​ច្បាប់​មួយ​ដែល​អាច​ទទួល​យក​បាន​ទាំង​អស់​គ្នា​។ ប៉ុន្តែ​ ជាមួយ​នឹង​ការ​ដាក់​បញ្ចូល​នូវ​ខ្លឹម​សារ​ថ្មីៗ​បន្ថែម តំណាង​សហជីព​ខ្លះ​នៅ​តែ​បារម្ភ​ថា វិសោធន​កម្ម​ច្បាប់​នេះ ដោះ​បាន​នូវ​ចំណុច​ខ្លះ តែ​បន្ថែម​បន្ទុក​លើ​ចំណុច​ផ្សេង​ទៀត​ទៅ​វិញ​។ តើ​ហេតុ​អ្វី? 

កម្មកររោងចក្រ (រូបតំណាង)
កម្មកររោងចក្រ (រូបតំណាង) @RFI
មើលវគ្គផ្សេងទៀត