អ្នក​ទេសចរ​បរទេស​ចង់​មើល​សត្វ​ព្រៃ​នៅ​កម្ពុជា​ខណៈ​ពលរដ្ឋ​ប្រទេស​នេះ​បាញ់​សម្លាប់​សត្វ ទទួល​ទាន​សាច់​សត្វ​ព្រៃ​ទៅ​វិញ

សំឡេង ០៨:៣៩
ភ្ញៀវទេសចរណ៍ជិះដំរីកំសាន្តនៅខេត្តមណ្ឌលគីរី
ភ្ញៀវទេសចរណ៍ជិះដំរីកំសាន្តនៅខេត្តមណ្ឌលគីរី

តាម​រយៈ​មជ្ឈ​មណ្ឌល សំ វាសនា ដែល​ទើប​ទទួល​បាន​ពាន​រង្វាន់  World Responsible Tourism Award ឆ្នាំ ២០១៦ អ្នក​ទេសចរ​បរទេស​ជា​ច្រើន​បាន​មក​ទស្សនា​សត្វ​ព្រៃ​នៅ​កម្ពុជា តាម​រយៈ​កម្មវិធី​អេកូ​ទេសចរណ៍។ អេកូ​ទេសចរណ៍ ឬ​ទេសចរណ៍​ធម្មជាតិ បាន​ផ្តល់​ថវិកា​ចូល​សហគមន៍ ដែល​មាន​ជម្រក​សត្វ​ព្រៃ ប៉ុន្តែ​ខណៈ​ដែល​សត្វ​ព្រៃ​ទាក់​ទាញ​អ្នក​ទេសចរ ផ្តល់​ចំណូល​ដល់​សហគមន៍ បែរ​ជា​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​មួយ​ចំនួន​នាំ​គ្នា​សម្លាប់​សត្វ​ព្រៃ ទទួល​ទាន​សត្វ​ព្រៃ ដែល​ជា​មូល​ហេតុ​មួយ នាំ​ឲ្យ​សត្វ​ព្រៃ​ហិន​ហោច ទៅ​វិញ។​