ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោកប៉ែន​ បូណា៖ “យុវជន​កម្ពុជា​គឺ​ជា​អ្នកគាំ​ទ្រ​នយោបាយ​ផ្កាប់​មុខ”

សំឡេង ១១:២២
លោកប៉ែន បូណា ប្រធានក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជា
លោកប៉ែន បូណា ប្រធានក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជា ©RFI

ក្លឹប​អ្នក​ការ​សែត​កម្ពុជា​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី២៨ មេសា​នេះ បាន​បើក​កិច្ច​ពិភាក្សា​តុមូល​ស្តី​ពី​យុវជន​ក្នុង​ដំណើរ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​។ ការ​រៀប​ចំ​កិច្ច​ពិភាក្សា​តុ​មូល​នេះ នៅ​ចំពេល​ដែល​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ខិត​ជិត​មក​ដល់។ ដូច​នេះ​ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​គឺ​លោក​ប៉ែន បូណា ប្រធាន​ក្លឹប​អ្នក​កាសែត​កម្ពុជា។ លោក​បាន​លើក​ឡើង​ថា យុវ​ជន​កម្ពុជា​ភាគ​ច្រើន​គឺ​ជា​អ្នក​គាំទ្រ​នយោបាយ​ផ្កាប់​មុខ​ដោយ​មិន​បាន​បញ្ចេញ​នៅ​គំនិត​ថ្មី​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​នាម​ជា​អ្នក​គាំ​ទ្រ​អ្នក​នយោបាយ​នោះ​ទេ។​