អ្នក​ជំនាញ​ថា​យុវជន​គួរ​មាន​សិទ្ធិ​ជា​ឯករាជ្យ​ក្នុង​កិច្ច​ការ​នយោបាយ

សំឡេង ០៧:២៥
រូបភាពចាស់៖ ក្រុម​យុវជន​​ចូល​រួម​​ពិភាក្សា​​រឿង​​នយោបាយ​​កាន់​​តែ​​ច្រើន។​
រូបភាពចាស់៖ ក្រុម​យុវជន​​ចូល​រួម​​ពិភាក្សា​​រឿង​​នយោបាយ​​កាន់​​តែ​​ច្រើន។​ RFI@Vann Sokunthea

ដើម្បី​ត្រៀម​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​នៅ​ឆ្នាំ​ក្រោយៗ អ្នក​ពាក់​ព័ន្ធ​មាន​គណបក្ស​នយោបាយ អ្នក​បោះ​ឆ្នោត និង​អ្នក​ជំរុញ​ការ​បោះ​ឆ្នោត នៅ​ពេល​នេះ​ដូច​ជា​មាន​សកម្មភាព​ផុស​ផុល​ជាង​ឆ្នាំ​មុនៗ។ ទន្ទឹម​នឹង​គណបក្ស​កាន់​អំណាច​យូរ​ឆ្នាំ​នៅ​កម្ពុជា រៀប​ចំ​សន្និបាត​របស់​ខ្លួន នៅ​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​នេះ ខាង​សង្គម​ស៊ីវិល មួយ​ក្រុម ក៏​បាន​បើក​វេទិកា ដើម្បី​ជំរុញ​ការ​ចូល​រួម​របស់​យុវជន​និង​ពលរដ្ឋ ក្នុង​ការ​បោះ​ឆ្នោត​នេះ ដែរ។ អ្នក​ជំនាញ​លើក​ឡើង​ថា យុវជន​គួរ​មាន​សិទ្ធិ​ជា​ឯករាជ្យ​ក្នុង​កិច្ច​ការ​នយោបាយ។