បទយកការណ៍

បុរស​ស្រលាញ់​បុរស​នៅ​តែ​ប្រឈម​ខ្លាំង​ចំពោះ​ការ​រើសអើង និង​ការ​ឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

សព្វថ្ងៃ​នេះ​បុរស​ស្រលាញ់​បុរស​ដូច​គ្នា​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​មាន​ការ​បើក​ចំហ​ច្រើន ដោយ​សារ​តែ​អ្នក​ខ្លះមាន​អាជីព និង ការងារ​រៀងៗ​ខ្លួន។ អាជីព​ និង​ការងារ​នេះ​ហើយ ដែល​អាច​ឲ្យ​ពួក​គេ​អាច​មាន​លទ្ធភាព​ផ្គត់ផ្គង់​ខ្លួនឯង និង​រស់នៅ​តាម​បែប​ឯករាជ្យ​បាន។ ប៉ុន្តែ ថ្វី​ត្បិត​តែ​ពួកគេ​មាន​សេរីភាព​ពី​គំនាប​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ក៏​ពិតមែន ក៏​បុរស​ស្រលាញ់​បុរស​ដូចគ្នា​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅ​តែ​ប្រឈម​មុខ​ខ្លាំង​ចំពោះ​ការ​រើសអើង និង​ការ​ឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍។

ក្រុម​បុរសស្រលាញ់បុរស
ក្រុម​បុរសស្រលាញ់បុរស RFI
មើលវគ្គផ្សេងទៀត