សន លាភ៖ អតីត​ទាហាន​មួកខៀវ​កម្ពុជា​រៀបរាប់​អំពី​បទពិសោធន៍​នៅ​អាហ្វ្រិក

សំឡេង ០៨:៤២
កង​ទ័ព​មួក​ខៀវ​​កម្ពុជា​បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​បេសកកម្ម​​របស់​អ.ស.ប.
កង​ទ័ព​មួក​ខៀវ​​កម្ពុជា​បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​បេសកកម្ម​​របស់​អ.ស.ប. ©សុវណ្ណារ៉ា

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​សប្តាហ៍​របស់​យើង នៅ​ថ្ងៃ​នេះ គឺ​លោក សន លាភ ដែល​ជា​​ទាហាន​ធ្លាប់​ចេញ​ទៅ​បំពេញ​បេសកកម្ម​រក្សា​សន្តិភាព ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ។ លោក​សន លាភ រៀបរាប់​អំពី​ការងារ និង​បទពិសោធ​ន៍​របស់​លោក ក្នុង​ថានៈជា​កងមួកខៀវ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​អាហ្វ្រិកកណ្តាល និង​ប្រទេស​ឆាដ។ លោក​បាន​អះអាង​ថា តាមរយៈបេសកកម្ម​កន្លងមក កងកម្លាំង​កម្ពុជាត្រូវបាន​គេ​ទទួលស្គាល់​ថា​មាន​សមត្ថភាព​ក្នុង​ការ​បំពេញ​ការងារ និង​កោតសរសើរ​អំពី​ការ​គោរពវិន័យ និង​ទំនៀមទម្លាប់​ប្រជាជន​ក្នុង​ប្រទេស ដែល​ខ្លួន​បំពេញ​បេសកកម្ម។