បទយកការណ៍

យុវសិស្ស​កម្ពុជា​បង្ហាញ​ពី​សមត្ថភាព​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​ក្នុង​​សមាហរណកម្ម​អាស៊ាន​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

យុវសិស្ស​ ​ភិន ​ដាថានីន​​និង​​យុវសិស្ស​​ចំនួន​​ពីរ​​រូប​​ផ្សេង​ទៀត​​ដែល​​តំណាង​​ឲ្យ​​ប្រទេស​​កម្ពុជា​ នឹង​ត្រូវ​​លើក​ទឹក​ចិត្ត​​ឲ្យ​​ទទួល​បាន​​អាហា ​រូបករណ៍​​ពី​​សាលា​​អន្តរទ្វីប​​អាមេរិកកាំង​​ បាន​​បន្ត​​ការ​ សិក្សា​​ម្នាក់​ៗ​​​រយៈ​ពេល​​៤​ឆ្នាំ​​និង​​ថ្នាក់​​មធ្យមសិក្សា​​ដែល​នៅ​​សេស​សល់​។​ការ​​លើក​​ទឹក​ចិត្ត​​បែប​​នេះ ​បាន​​ធ្វើ​ឡើ​ង​​បន្ទាប់ពី​ ​ភិន ដាថានីន​ បាន​​ជាប់​​ចំណាត់​​ថ្នាក់​​លេខ​​២​​ នៅ​​ក្នុង​​ការ​​ប្រឡង​​​ចំណេះ​​ដឹង​​ទូទៅ​​កាលពី​​ពេល​​កន្លង​​ទៅ​​នេះ​​ដោយ​​មាន​​ការ​​ចូល​​រួម​​ពី​​យុវសិស្ស​​នៃ​​បណ្តា​ប្រទេស​​អាស៊ាន​​ចំនួន​ ​១០​​នៅ​​ទីក្រុង​​ភ្នំពេញ​។​

យុវសិស្ស​ ភិន​ដាថានីន​​​(រួបកណ្តាល) និង​យុវសិស្ស​ពីរនាក់ទៀត​ជាអ្នក​បានទទួល​អាហារូបករណ៍​ពី​សាលា​អន្តរទ្វីប​អាមេរិកាំង​
យុវសិស្ស​ ភិន​ដាថានីន​​​(រួបកណ្តាល) និង​យុវសិស្ស​ពីរនាក់ទៀត​ជាអ្នក​បានទទួល​អាហារូបករណ៍​ពី​សាលា​អន្តរទ្វីប​អាមេរិកាំង​ RFI/Nhim Sophal
មើលវគ្គផ្សេងទៀត