ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

អ្នក​សេដ្ឋកិច្ច​ ៖​ កម្ពុជា​មិន​ទាន់​អាច​បញ្ឈប់​ការ​ចាយ​លុយ​ដុល្លារ​ទាំង​ស្រុង​បាន​នៅ​ឡើយ​ទេ

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​សភា​កាល​ថ្ងៃ​ទី​០២ ​តុលា ​លោក​ សម រង្ស៊ី ​ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​បាន​លើក​ឡើង​ពី​ផល​ប៉ះ​ពាល់​ធ្ងន់​ធ្ងរ​ដល់​សេដ្ឋកិច្ច​ជាតិ​ពី​ការ​ចាយ​លុយ​ដុល្លារ​អាមេរិក។ ដុល្លារ​អាមេរិក​ដែល​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ទូទៅ​កំពុង​ចាយ​វាយ​យ៉ាង​ទូលំ​ទូលាយ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ អ្នក​សេដ្ឋកិច្ច​មិន​បាន​បដិសេធ​ពី​ផល​ប៉ះ​ពាល់​នៃ​ការ​ចាយ​លុយ​ដុល្លារ​នេះ​ទេ​ តែ​បាន​បង្ហាញ​បន្ថែម​ពី​ផល​ប្រយោជន៍​នៃ​ការ​ចាយ​លុយ​បរទេស​នេះ។ ​បើ​តាម​អ្នក​សេដ្ឋកិច្ច ​ពេល​នេះ​កម្ពុជា​មិន​ទាន់​អាច​បញ្ឈប់​ការ​ចាយ​លុយ​ដុល្លារ​ភា្លម​ៗ​បាន​នៅ​ឡើយ​ទេ​គឺ​ត្រូវ​ការ​ពេលវេលា​មួយ​សមស្រប។ ​ក៏​ប៉ុន្តែ​អនុប្រធាន​គណៈ​កម្មការ​ទី​២ ​នៃ​រដ្ឋ​សភា ​លោក​ សុន​ ឆ័យ ​បញ្ជាក់​ថា​ ទោះ​បី​មិន​អាច​បញ្ឈប់​ភ្លាម​ៗ​បាន​មែន​ តែ​គេ​អាច​រក​វិធី​កាត់​បន្ថយ​បណ្តើរ​ៗ​រហូត​អាច​បញ្ឈប់​ទាំង​ស្រុង​បាន។

ក្រដាសប្រាក់១០០ដុល្លារ របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ក្រដាសប្រាក់១០០ដុល្លារ របស់សហរដ្ឋអាមេរិក @REUTERS/LEE JAE-WON
មើលវគ្គផ្សេងទៀត