ប្រវត្តិសាស្រ្តពិភពលោក

Cassini ៖ បេសកកម្មទៅកាន់ភពសៅរ៍

សំឡេង ០៩:៣៦
យានកាស៊ីនី នៅ​ឯ​ភពសៅរ៍
យានកាស៊ីនី នៅ​ឯ​ភពសៅរ៍ NASA

នៅ​ក្នុង​នាទីប្រវត្តិសាស្រ្ត​ពិភពលោក​របស់យើង នៅ​សប្តាហ៍​នេះ សេង ឌីណា សូម​បន្ត​​​​ ​រៀបរាប់ អំពីប្រវត្តនៃចក្រវាល​ ដោយសូមលើកឡើង អំពីបេសកកម្ម​ “កាស៊ីនី-ហ៊ុយហ្កឹនស៍” (Cassini-Huygens) របស់​ទីភ្នាក់ងារ​អវកាស​អាមេរិក និង​ទីភ្នាក់ងារ​អវកាស​​អឺរ៉ុប ក្នុងការ​បញ្ជូន​យាន​ឲ្យ​ទៅសិក្សា​លម្អិត​លើ​ភពសៅរ៍។