គ្រូ​បង្រៀន​នៅ​សាលា​ជ័យ​ថាវី​ម្នាក់​អាច​រក​កម្រៃ​៨០​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ម៉ោង

សំឡេង ០៨:៣០
សិស្សានុសិស្សនាំគ្នាទៅរៀននៅសាលាជ័យថាវីច្រើនដើម្បីប្រឡងបាក់ឌុបលើកទី២ និងចូលមហាវិទ្យាល័យ។
សិស្សានុសិស្សនាំគ្នាទៅរៀននៅសាលាជ័យថាវីច្រើនដើម្បីប្រឡងបាក់ឌុបលើកទី២ និងចូលមហាវិទ្យាល័យ។ សហការី

បើក​បង្រៀន​ពី​ម៉ោង​៦​ព្រឹក​ដល់​ម៉ោង​៧​កន្លះ​យប់​ ពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ដល់​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ សា​លា​ឯក​ជន​ជ័យ​ថាវី​ ទទួល​បាន​សិស្ស​ប្រមាណ​១​ម៉ឺន​នាក់​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ។ ​សិស្ស​ទៅ​រៀន​នៅ​សា​លា​នេះ​កាន់​តែ​ច្រើន​ ក្នុង​ឳកាស​ត្រូវ​ប្រឡង​បាក់​ឌុប​លើក​ទី​២​និង​ប្រឡង​ចូល​មហា​វិទ្យាល័យ​នា​នា។ ការ​ជឿ​ជាក់​របស់​សិស្ស​លើ​សា​លា​ឯកជន​មួយ​នេះ ​បាន​ផ្តល់​កម្រៃ​ក្នុង​ការ​បង្រៀន​ដល់​លោក​គ្រូ អ្នក​គ្រូ​ម្នាក់​ៗ​ រហូត​ដល់​៨០​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ម៉ោង​ នៅ​ពេល​តម្លៃ​សិក្សា​មួយ​ម៉ោង​២​ពាន់​រៀល។