នាទី​ខ្ញុំ​និយាយ​ពីរ​ភាសា (Chronique bilingue)

ផលវិបាក​នៃ​ការ​លុបបំបាត់​គោលការណ៍​អព្យាក្រឹតភាព​នៃ​អ៊ីនធ័រនែត

សំឡេង ០៨:១៥
លោក ហ៊ែល សម្បត្តិ បណ្ឌិតច្បាប់​ពី​សកលវិទ្យាល័យ​ម៉ុងរ៉េអាល់ (កាណាដា)
លោក ហ៊ែល សម្បត្តិ បណ្ឌិតច្បាប់​ពី​សកលវិទ្យាល័យ​ម៉ុងរ៉េអាល់ (កាណាដា) RFI/Sambath

នាទីខ្ញុំនិយាយពីរភាសារបស់​យើងនៅ​សប្តាហ៍នេះ លោក ហ៊ែលសម្បត្តិ សូមលើកឡើង​នូវប្រធានបទ ថ្មីមួយទៀត​មកធ្វើ​អត្ថាធិប្បាយ​ជូនលោកអ្នកស្តាប់ គឺស្តីពី ផលវិបាក​នៃ​ការ​លុបបំបាត់​គោលការណ៍​អព្យាក្រឹតភាព​នៃ​អ៊ីនធ័រនែត

ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

កាលពីចុងឆ្នាំ២០១៧កន្លងទៅថ្មីៗនេះ និយតករទូរគមនាគមន៍និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាសហរដ្ឋអាមេរិចមាន ឈ្មោះថា៖ « Federal Communications Commission » បាននិរាករណ៍អព្យាក្រឹតភាពនៃអ៊ីនធ័រនែត ដែល ជាគោលការណ៍មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអ៊ីនធ័រនែត។ យើងធ្លាប់បានយល់ហើយថាគោលការណ៍អព្យា ក្រឹតភាព នៃអ៊ីនធ័រនែតនេះ សំដៅធានាឲ្យមានសមភាពនៃប្រព្រឹត្តិកម្មលើលំហូរទិន្នន័យតាមប្រព័ន្ធ អ៊ីនធ័រនែត។ ជាគោលការណ៍ដែលលុបបំបាត់ការរើសអើង ទាំងចំពោះប្រភព គោលដៅ និងទាំងចំពោះ ប្រភេទនៃបន្ទុកពត៌មានដែលបញ្ជូន ឬផ្ទេរតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធ័រនែត។

Selon ce principe, il interdit par exemple à un fournisseur d’accès à Internet (FAI) de transporter les flux vidéo provenant d’un service donné plus rapidement que ceux d’un autre. Il lui interdit aussi de bloquer l’accès à certains sites ou à un certain type de contenus. Concrètement, sous l’empire de la neutralité du Net, un FAI américain n’a pas le droit de faire payer davantage ses consommateurs pour un accès plus rapide à YouTube ou Netflix, par exemple.

ប៉ុន្តែ គោលការណ៍មូលដ្ឋានគ្រឹះអព្យាក្រឹតភាពនៃអ៊ីនធ័រនែត ដែលរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាកន្លងមកបាន ប្តេជ្ញាការពារ ត្រូវបានរដ្ឋបាលថ្មីលោកដូណាល់ត្រាំនិរាករណ៍កាលពីថ្ងៃទី១៤ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៧។ ការនេះ នឹងបង្កឲ្យមានផលវិបាកដ៏សំខាន់និងសីុជម្រៅមួយ ដល់ការប្រើប្រាស់អ៊ីនធ័រនែតនៅសហរដ្ឋអាមេរិច ទាំង ចំពោះការចំណាយនិងការភ្ជាប់អ៊ីនធ័រនែតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងទាំងការអភិវឌ្ឈន៍របស់ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាសវិស័យពត៌មានវិទ្យាធំៗនៃ Silicon Valley របស់សហរដ្ឋអាមេរិច។

Tout d’abord pour les internautes comme vous et moi, l’une des plus probables répercussions serait l’augmentation du prix d’abonnements d’internet en échange d’usage d’internet à haute vitesse. Car les FAI pourraient désormais privilégier la vitesse de connexion de certains clients qui paieraient plus au détriment de ceux qui paieraient moins. Ce qui donnerait naissance à un Internet à deux vitesses.

ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់តែប្រើប្រាស់សេវាកម្មវីដេអូ ដូចជា YouTube និង Netflix ជាដើម អាចនឹងត្រូវក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មអ៊ីនធ័រនែត តម្រូវឲ្យបង់កម្រៃសេវកម្មប្រចាំខែបន្ថែមដើម្បី អាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះដូចមុនបាន ហើយម៉្យាងទៀត ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មអ៊ីនធ័រនែតអាចនឹង បង្កើតប្រភេទសេវាកម្មអ៊ីនធ័រនែតមួយប្រភេទទៀត ដែលមានតម្លៃថោកជាង តែមិនអាចឲ្យគេប្រើប្រាស់ សេវាកម្មវីដេអូតាមអ៊ីនធ័រនែតបាន។

Un autre impact de ce phénomène serait la menace à la liberté d’expression. En effet, de nombreux défenseurs des libertés numériques ont pointé le risque pesant sur la liberté d’expression, sujet crucial aux Etats-Unis. La fin de la neutralité du Net permettrait, théoriquement, aux FAI de filtrer les contenus qui parviennent aux internautes, de telle sorte qu’ils pourraient arbitrairement interdire certains contenus pouvant aller à l’encontre des idées de ceux qui sont au pouvoir.

ម៉្យាងវិញទៀត ក្រុមចម្រុះអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល « Battle for the Net » ដែលមានគោលដៅលើ ដម្កើងសមភាពលើបណ្តាញអ៊ីនធ័រនែត បានអះអាងថាមានតែអព្យាក្រឹតភាពនៃអ៊ីនធ័រនែតទេ ដែលអាច ការពារសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាលើបណ្តាញ ដោយហាមឃាត់ដល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវា កម្មអ៊ីនធ័រនែត មិនឲ្យបន្ថយល្បៀន និងរារាំងវិបសាយ ឬក៏បង្កើនតម្លៃសេវាអ៊ីនធ័រនែត ដែលបង្កជា ឧបសគ្គក្នុងការរួបរួមនិងប្រមូលផ្តុំលើបណ្តាញ។

Les défenseurs de la neutralité avancent aussi le risque, pour le consommateur, de voir son accès à Internet ralenti ou perturbé. Les FAI pourront en théorie demander à certaines entreprises qui publient du contenu en ligne – une plateforme de vidéo par exemple – de payer pour obtenir un traitement favorisé et transmettre leurs contenus plus rapidement sur les réseaux.

ធ្វើដូច្នេះនឹងនាំឲ្យ ក្រុមហ៊ុនដែលមិនបង់កម្រៃបន្ថែម នឹងត្រូវចាត់ឲ្យស្ថិតក្នុងប្រភេទដែលដំណើរការយឺត លើបណ្តាញ។ ស្ថានភាពនេះនឹងបណ្តាលឲ្យថមថយគុណភាពផ្គត់ផ្គង់សេវាចំពោះអតិឋិជនក្រុមហ៊ុន ឬ ក៏ បណ្តាលឲ្យក្រុមហ៊ុនត្រូវបង្ខំចិត្តតម្លើងថ្លៃសេវាដើម្បីទូទាត់នឹងចំណាយលើអ៊ីនធ័រនែតល្បឿនលឿន។

De surcroit, selon les partisans de la neutralité du Net, la dérégulation aura aussi des conséquences sur la capacité à innover des entreprises américaines. En effet, seules les sociétés déjà implantées, disposant de ressources financières importantes, pourront se payer la « voie rapide ». Il serait alors difficile pour une start-up de trouver rapidement et simplement ses utilisateurs si elle doit d’abord s’acquitter d’une facture salée pour l’entrée dans le réseau.

ព្រោះដូចអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនGoogleលើកឡើងពីការប្រកាន់យកនូវការប្រកួតប្រជែងស្មោះត្រង់ដោយបាន គូសបញ្ជាក់ថា៖ « Internet est un terrain de jeu ouvert à tous, sur lequel les nouveaux entrants et les joueurs les plus établis peuvent atteindre des utilisateurs de la même façon. ដូច្នេះប្រសិន ជាអ្នកផ្គត់ ផ្គង់សេវាកម្មអ៊ីនធ័រនែត មានសិទ្ធិរារាំងសេវាកម្មមួយចំនួនដែលពឹងលើអ៊ីនធ័រនែត និងមាន លទ្ធភាព បង្ខំឲ្យទទួលយកនូវកិច្ចសន្យា ដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់បន្ទុកពត៌មាន របស់ក្រុមហ៊ុនមួយ ចំនួន វានឹងច្បាស់ជាគម្រាមកំហែងដល់ការបង្កើតថ្មីដែលជាបុព្វហេតុដើមនៃការរីកចម្រើន របស់ អ៊ីនធ័រនែត ».

Force est de noter qu’il n’est pas très étonnant que les géants de la Tech, tels que Google et Facebook, aient joint leurs voix au concert des opposants à la volonté de la « Federal Communications Commission » de changer les règles du jeu. Car, selon eux, le fonctionnement de leurs services pourrait être affecté si les FAI privilégiaient certains contenus au détriment d’autres.

ដោយឡែក ចំពោះក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងគោលការណ៍អព្យាក្រឹតភាពនៃអ៊ីនធ័រនែត ពោលគឺក្រុមហ៊ុនផ្គត់ ផ្គង់សេវាកម្មអ៊ីនធ័រនែតនានា មានជាពិសេសគឺ ប្រតិបត្តិករទូរគមនាគម Comcast, Verizon, AT&T បានសន្យាថា ខ្លួននឹងមិនពន្យឺត និងមិនរារាំងបន្ទុកពត៌មានណាមួយ នោះទេ។ ព្រោះពួកគេយល់ថា ច្បាប់ទីផ្សារសេរីនឹងធ្វើនិយតកម្មដោយខ្លួនឯង ចំពោះផលវិបាកអវិជ្ជមានដែលអាចមាន ពោលគឺអ្នកប្រើ ប្រាស់នឹង ជ្រើសដោយសេរីនូវអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មអ៊ីនធ័រនែត ដែលដំណើរការល្អ និងមានតម្លៃថោក តាមប្រាថ្នារៀៗខ្លួន។

Selon eux, c’est-à-dire Comcast, Verizon et AT&T, l’utilisation croissante d’Internet aux Etats-Unis nécessite de coûteux investissements. Cette tendance s’est accrue ces dernières années avec la montée en puissance de services de vidéo très gourmands en bande passante. Autrement dit, pour faire transiter la masse de contenus réclamée par les internautes, il faut sans cesse élargir les tuyaux.

ហេតុដូចនេះហើយទើបប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មអ៊ីនធ័រនែតទាំងនេះយល់ថាការពិសោធន៍សាកល្បងជាមួយនឹងជម្រើសថ្មី និងការកំណត់កម្រៃចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានតម្រូវ ការសេវាកម្មមានគុណភាពខ្ពស់ នឹងអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេបន្តការវិនិយោគ និងបង្កើនការច្នៃប្រឌិតបន្ថែមទៀត ទៅវិញទេ។

Donc, en somme, il s’agit ici d’une confrontation entre deux intérêts catégoriels dans une société libre et démocratique, à savoir : d’une part, pour les internautes et les compagnies des technologies de l’information, c’est l’internet libre et ouvert pour tous qui constituerait un environnement propice pour l’innovation, ឯម្ខាងទៀត et d’autre part, ចំពោះអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មអ៊ីនធ័រនែតដែលមាន តម្រូវការប្រភពហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមដើម្បីរក្សា និងអភិវឌ្ឈន៍បណ្តាញ គឺមានគោលគំនិតបង្កើតឲ្យអ៊ីនធ័រនែត មានល្បឿនពីរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់វិបសាយនានាដែលត្រូវការអ៊ីនធ័រនែតល្បឿនលឿន និងដែលអាចបង់កម្រៃបន្ថែមតបស្នងសេវាកម្មអ៊ីនធ័រនែតមានគុណភាពវិញ។

Alors, suite à la fameuse décision de la « Federal Communications Commission » qui abroge le principe de la neutralité du Net, les fournisseurs de service d’Internet gagnent du terrain et pourront désormais se permettre de facturer plus aux internautes américains pour les services d’internet soi-disant similaires. ដូច្នេះ វាមិនមែនជាដំណឹងល្អសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅនោះទេ។

ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មានព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​ប្រចាំថ្ងៃ​នឹង​អាច​ឲ្យ​លោក​អ្នក​ទទួល​បាន​នូវ​ព័ត៌មាន​សំខាន់ៗ​ប្រចាំថ្ងៃ​ក្នុង​អ៊ីមែល​របស់​លោក​អ្នក​ផ្ទាល់៖

តាមដានព័ត៌មានកម្ពុជានិងអន្តរជាតិដោយទាញយកកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ RFI