ការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ

នាទីព័ត៌មាន​​​​​​​ពេល​ព្រឹក ​​​​​​ថ្ងៃ​​ព្រហស្បតិ៍​ ៦ មិថុនា ២០១៣ (ម៉ោង៧ ដល់​ ៨ព្រឹក)

សំឡេង