ការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ

នាទីព័ត៌មាន​​​​​​​ពេល​ព្រឹក ​​​​​​ថ្ងៃ​​សុក្រ ទី ៧ មិថុនា ២០១៣ (ម៉ោង៧ ដល់​ ៨ព្រឹក)

សំឡេង