ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

អ្នកជំនាញ​ថា​កសិកម្ម​កម្ពុជា​នៅ​ទន់​ខ្សោយ តែ​ភាគី​រដ្ឋាភិបាល​អះអាង​ថា​កំពុង​លើ​កស្ទួយ​វិស័យ​នេះ

សំឡេង ១២:០៥
កសិករខ្មែរកំពុងធ្វើស្រូវ
កសិករខ្មែរកំពុងធ្វើស្រូវ @សហការី

កម្ពុជា​បាន​ស្គាល់​នូវ​ការ​រីក​ចម្រើន​នា​រយៈពេល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ ប៉ុន្តែ​វិស័យ​កសិកម្ម​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ដែល​បាន​ចូល​រួម​ចំណែក​ដល់​ការ​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រីក្រ ទទួល​បាន​ការ​ចាប់​អារម្មណ​តិច ឬ​លែង​ទទួល​បាន​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ខ្លាំង​ដូច​វិស័យ​ទេសចរណ៍ និង​កាត់​ដេរ​។ នេះ​បើ​តាម​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី​ADB តាម​រយៈ​ការ​ចេញ​របាយ​ការណ៍​របស់​ខ្លួន កាលពី​ថ្ងៃទី០៦ ខែ​មិថុនា​កន្លង​ទៅ​។ ទន្ទឹម​នឹង​នេះ អ្នក​ជំនាញ​ផ្នែក​កសិកម្ម​នៅ​កម្ពុជា​លើក​ឡើង​ថា វិស័យ​កសិកម្ម​កម្ពុជា​នៅ​ទន់​ខ្សោយ ដោយ​សារ​កត្តា​មួយ​ចំនួន ប៉ុន្តែ​មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​អះអាង​ថា​ក្រសួង​ជំនាញ​កំពុង​លើក​ស្ទួយ​វិស័យ​នេះ​។