ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

“ទិវា​​ជាតិ​​នៃ​​ការ​​ចងចាំ​​គឺ​​ជា​​ទម្រង់​​មួយ​​នៃ​​យុត្តិធម៌ ​ដែល​​មនុស្ស​​គ្រប់​​គ្នា​​ត្រូវ​​ចង​​ចាំ​”​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ថ្ងៃទី​២០​នេះ គឺ​ជាទិវា​ជាតិ​នៃ​ការ​ចងចាំ ដែល​រំលឹក​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ និង​ការ​ឈឺ​ចាប់​ពី​របប​ប្រល័យ​ប៉ុលពត​។ ការ​ចងចាំ​នៃ​ការ​រំលោភ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​នេះ​គឺ​ជា​ទម្រង់​នៃ​យុត្តិធម៌ ដែល​គ្រប់គ្នា​គួរ​តែ​ចង​ចាំ​ ហើយ​គួរ​តែ​ធ្វើ​។ នេះ​ជា​ការ​លើក​ឡើង​របស់​អ្នក​ជំនាញ​លើ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរ​ក្រហម​។ ចំណែក​យុវជន​ជំនាន់​ក្រោយ​គួរ​តែ​ចងចាំ និង​ស្វែង​យល់​ពី​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​៕

រូបថតអ្នករងគ្រោះនៅគុកទួលស្លែង
រូបថតអ្នករងគ្រោះនៅគុកទួលស្លែង @Internet
មើលវគ្គផ្សេងទៀត