តើ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ក្រុងប៉ារីស​នៅ​មាន​សុពលភាព​ទេ?

សំឡេង ១២:២១
កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសមានតម្លៃអាស្រ័យការអនុវត្ត
កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសមានតម្លៃអាស្រ័យការអនុវត្ត google

ខណៈ​ដែល​ស្ថានការណ៍​នយោបាយ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​កំពុង​តែ​បន្ត​ឡើង​កម្តៅ​មិន​ឈប់​ឈរ​នោះ គណ​បក្ស​នយោបាយ​ទាំង​ពីរ​បាន​នាំ​គ្នា​លើក​ឡើង​ពី​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​សន្តិភាព​ទីក្រុង​ប៉ារីស​២៣ តុលា ១៩៩១។ អ្នក​នយោបាយ អ្នក​វិភាគ បាន​បង្ហាញ​ទស្សនៈ​ផ្សេងៗ​គ្នា ចំពោះ​សុពលភាព​នៃ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ក្រុង​ប៉ារីស។ អ្នក​ខ្លះ​ថា​នៅ​មាន​សុពលភាព ខ្លះ​ទៀត​ថា​អស់​សុពល​ភាព និង​ខ្លះ​ទៀត​គាំទ្រ​គំនិត​ទាំង​ពីរ​នេះ។ ចំណែក​អ្នកជំនាញ​ការ​បារាំង​លើក​ឡើង​ថា​ប្រទេស​ហត្ថលេខី​ទាំង១៨​នៃ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ក្រុង​ប៉ារីស​អស់​តួនាទី​របស់​ខ្លួនហើយ​។