លោក ច្រឹក សុខនីម៖ វិស័យ​អចលនវត្ថុ​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​២០២០ ​នៅ​តែ​រក្សា​បាន​ភាព​រឹងមាំ​

សំឡេង ១០:១៩
លោក ច្រឹក សុខនីម ប្រធានសមាគមអ្នកវាយតម្លៃនិងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជា
លោក ច្រឹក សុខនីម ប្រធានសមាគមអ្នកវាយតម្លៃនិងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជា @RFI

វិស័យ​អចលនវត្ថុ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​នាឆ្នាំ​២០២០ ខាង​មុខ​នេះ​នៅ​តែ​រក្សា​បាន​នូវ​ភាព​រឹង​មាំ ដោយ​មិន​មាន​សញ្ញា​អវិជ្ជមាន​ណា​មួយ​ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​វិស័យ​នេះ​ធ្លាក់​ចុះ​ខ្លាំង​នោះ​ទេ​។ នេះ​បើ​តាម​ប្រធាន​សមាគម​អ្នក​វាយតម្លៃ​ និង​ភ្នាក់ងារ​អចលនវត្ថុ​កម្ពុជា​ លោក​ ច្រឹក​ សុ​ខនីម ដែល​បាន​អះអាង​ប្រាប់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​នៅ​ថ្ងៃទី​២៩ ខែ​ធ្នូ​នេះ​។ សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០២០​ខាង​មុខ​នេះ​ដែរ លោក​យល់​ថា​ការ​ផ្គត់ផ្គង់​លំនៅដ្ឋាន​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅតែ​​ខ្វះ​ខាត​ច្រើន​នៅ​ឡើយ​ ដោយ​មួយ​ឆ្នាំៗ​ត្រូវ​ការ​ផ្ទះ​ប្រមាណ​៣ម៉ឺន​ទៅ​៤ម៉ឺន​ផ្ទះ។