លោក ថេង សាវឿន៖ មាន​បញ្ហា​៤​យ៉ាង ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​តម្លៃ​កសិផល​ខ្មែរ​ធ្លាក់​ថ្លៃ​ស្ទើរ​តែ​រាល់​ឆ្នាំ​

សំឡេង ១២:០៣
លោក ថេង សាវឿន ​ប្រធាន​​សមាគម​សម្ព័ន្ធ​សហគមន៍​កសិករ​កម្ពុជា​ ​(CCFC)​។
លោក ថេង សាវឿន ​ប្រធាន​​សមាគម​សម្ព័ន្ធ​សហគមន៍​កសិករ​កម្ពុជា​ ​(CCFC)​។ @RFI

មាន​បួន​កត្តា​សំខាន់​ៗ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​តម្លៃ​កសិផល​របស់​កសិករ​ខ្មែរ​តែង​តែ​ធ្លាក់​ថ្លៃ​ស្ទើរ​តែ​រាល់​ឆ្នាំ​។ កត្តា​ទាំង​នោះ​រួម​មាន​ដើម​ទុន បច្ចេក​ទេស ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ និង​ទីផ្សារ​។ នេះ​បើ​តាម​លោក ថេង សាវឿន ប្រធាន​សមាគម​សម្ព័ន្ធ​សហ​គមន៍​កសិករ​កម្ពុជា។ លោក ថេង​ សាវឿន អះអាង​ថា​ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​នេះ លុះ​ត្រា​តែ​វិធីសាស្ត្រ​នៃ​ការ​ដោះ​ស្រាយ បើក​ឲ្យ​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពី​ប្រជា​កសិករ និងការ​​ពិគ្រោះយោបល់​ពី​សាធារណៈ ​ហើយកសិករ​​ត្រូវ​តែ​ស្វែង​យល់​ពីនិន្នាការ​នៃ​តម្រូវ​ការ​របស់​ពិភព​លោក ក្រៅពី​នេះ​ប្រពលរដ្ឋ​ទាំង​អស់​ត្រូវ​ចូល​រួម​ទិញ​ផលិត​ផល​ក្នុង​ស្រុក​។