លោក អាត់ ធន់៖ សេរីភាព​ ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ជា​តំណាង​របស់​កម្មករ បាន​ធ្លាក់​ចុះ

សំឡេង ១០:១០
លោក អាត់ ធន់ ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជា។
លោក អាត់ ធន់ ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជា។ RFI

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​នារា​ត្រី​នេះ គឺ លោក អាត់ ធន់ ប្រធាន​សហភាព​ការងារ​កម្ពុជា​។ ឆ្លើយ​នឹង​សំនួរ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ លោត អាត់ ធន់ លើក​ឡើង​ថា សេរីភាព​របស់​កម្មករ​និយោជិត​នៅ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ជា​តំណាង​របស់​កម្មករ បាន​ធ្លាក់​ចុះ​ដោយ​សារ​តែ​ច្បាប់​សហជីព​នា​រយៈ​ពេល​កន្លង​មក​នេះ​។ ប៉ុន្តែ​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ លោក អាត់ ធន់ លើក​ឡើង​ថា ការ​ប្រកាស​របស់​ប្រមុខ​រដ្ឋាភិបាល​ថា​នឹង​ដក​ពាក្យ​បណ្តឹង​ប្រឆាំង​នឹង​មេដឹក​នាំ​សហជីព គឺ​ជា​ចំណុច​វិជ្ជមាន​មួយ​។