ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក អាត់ ធន់ ៖ ច្បាប់​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា មាន​ប្រយោជន៍ តែ​កាត់​បន្ថយ​សិទ្ធិ​សហជីព

សំឡេង ១០:២៦
លោក​អាត់ ធន់ ប្រធាន​សហភាព​ការងារ​កម្ពុជា។
លោក​អាត់ ធន់ ប្រធាន​សហភាព​ការងារ​កម្ពុជា។

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ នារាត្រី​នេះ គឺ​លោក ​អាត់ ធន់​ ប្រធាន​​សហភាព​​ការ​​ងារ​​​កម្ពុជា​(CLC)​។ សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្តីពី​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា ត្រូវបានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាអនុម័ត ដោយឥតកែប្រើឡើយ នាព្រឹកនេះ។ លោក អាត់ ធន់ បាន​លើក​ឡើង​ថា ច្បាប់​នេះ នឹង​ផ្តល់​អត្ថប្រយោជន៍​ដល់​និយោជិត​មួយ​ផ្នែក ហើយ​មួយ​ផ្នែក​ទៀត​នឹង​កាត់​បន្ថយ​នូវ​សិទ្ធិ​របស់​សហជីព​ក្នុង​ការ​តំណាង​រក​ផល​ប្រយោជន៍​ឲ្យ​កម្មករ។ លោក​បន្ថែម​ថា ច្បាប់​នេះ​នឹង​ដាក់​ពិន័យ​នៅ​ពេល​ ដែលការ​ចរចា​ប្រាក់​ឈ្នួល​ចេញជាលទ្ធិផល ហើយ​មិន​ព្រម​អនុវត្ត​។