លោក​ជាវ​ ប៊ុនរិទ្ធ៖ ករណី​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍​លើ​កម្មករ​ថយ​ចុះ

សំឡេង ១១:៣៨
លោក​ជាវ ប៊ុនរិទ្ធ ប្រធាន​ការិយាល័យ​គោល​នយោបាយ និង​ជា​អ្ន​កនាំ​ពាក្យ​នៃ​បេឡា​ជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​(ប.ស.ស)
លោក​ជាវ ប៊ុនរិទ្ធ ប្រធាន​ការិយាល័យ​គោល​នយោបាយ និង​ជា​អ្ន​កនាំ​ពាក្យ​នៃ​បេឡា​ជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​(ប.ស.ស) FB: Cheav Bunrith

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ​នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​កក្កដា​នេះ​ គឺ​លោក​ជាវ ប៊ុនរិទ្ធ ប្រធាន​ការិយាល័យ​គោល​នយោបាយ​ និង​ជា​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​នៃ​បេឡា​ជាតិ​របប​សន្តិ​សុខសង្គម​(ប.ស.ស)។ ឆ្លើយ​នឹង​សំនួរ​របស់សឿង ភារៈ លោក​ប៊ុន​រិទ្ធ ថា​ករណី​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍​លើ​កម្មករ​ក្នុង​​ឆមាសទី១ ឆ្នាំ​២០១៧ ​​ថយ​ចុះ ប្រៀប​ធៀប​រយៈ​ពេល​១​ឆមាសដូច​គ្នា​កាល​ពី​ឆ្នាំ​២០១៦​។ លោក​បន្ថែម​ថា​ ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំៗ ប.ស.ស បាន​ចំណាយ​ប្រាក់​ប្រមាណ​២លាន​ដុល្លារ ទៅ​៣​លាន​ដុល្លារ ដើម្បី​ទូទាត់​សំណង​ផ្នែក​គ្រោះ​ថ្នាក់​ការងារ​ដល់​កម្មករ​។