លោកបណ្ឌិត ឈាង វណ្ណារិទ្ធិ៖ កម្ពុជា​មាន​ឱកាស​ច្រើន​ធ្វើ​ជា​ម្ចាស់​ផ្ទះ​កិច្ច​ប្រជុំ​អាស៊ី​អឺរ៉ុប​ឆ្នាំ​២០២០

សំឡេង ០៩:៣២
លោកបណ្ឌិត ឈាង វណ្ណារិទ្ធិ​ អ្នក​ជំនាញ​កិច្ចការ​អាស៊ី
លោកបណ្ឌិត ឈាង វណ្ណារិទ្ធិ​ អ្នក​ជំនាញ​កិច្ចការ​អាស៊ី

នៅ​ថ្ងៃទី១៨ និងទី១៩ ខែតុលា ខាង​មុខ​នេះ​កម្ពុជា​នឹង​ចូលរួម​កិច្ច​ប្រជុំ​អាស៊ី​អឺរ៉ុប​លើកទី​១២ នៅ​ប្រទេស​បែលហ្សិក ហើយ​កម្ពុជា​ក៏​ប៉ុនប៉ង​ធ្វើ​ម្ចាស់​ផ្ទះ​រៀបចំ​កិច្ច​ប្រជុំ​នេះ នា​ឆ្នាំ​២០២០​ដែរ​។ ក្នុង​នាទី​ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​យើងនា​រាត្រី​នេះ លោក​បណ្ឌិត ឈាង វណ្ណារិទ្ធិ អ្នក​វិភាគ និង​ជា​អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​កិច្ចការ​តំបន់ បាន​លើក​ឡើង​ថា កិច្ច​ប្រជុំ​អាស៊ី​អឺរ៉ុប​លើក​ក្រោយ​នឹង​ធ្វើ​នៅ​អាស៊ី ហើយ​មិន​មាន​បញ្ហា​អ្វី​រាំង​ស្ទះ​ដល់​សមាជិក​ភាព​របស់​កម្ពុជា​ ដើម្បី​ធ្វើ​ជា​ម្ចាស់​ផ្ទះ​នោះ​ទេ។ លោក​ជឿជាក់​ថា​កម្ពុជា​មាន​ឱកាស​ច្រើន​ក្លាយ​ខ្លួន​ជា​ម្ចាស់​ផ្ទះ​រៀប​ចំ​កិច្ច​ប្រជុំ​អាស៊ី​អឺរ៉ុប​នាឆ្នាំ​២០២០​។