ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក ដេនីស ឡូរ៉ង់៖ ការ​បាត់បង់ លោក Beat Richner គឺ​ជា​ការ​បាត់បង់​មនុស្ស​ដ៏​សំខាន់​ម្នាក់

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ​នារា​ត្រី​នេះ គឺ លោក ដេនីស ឡូរ៉ង់ (Denis Laurent) ជា​ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ​នៃមន្ទីរ​ពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា។ លោក​វេជ្ជ​បណ្ឌិត បេអាត រិច​ឈ្នឺ​រ (Beat Richner) ស្ថាប​និក​មន្ទីរ​ពេទ្យ​គន្ធ​បុប្ផា​បាន​ទទួល​មរណ​ភាព​ ក្នុង​វ័យ​៧១​ឆ្នាំ ដោយ​រោគា​ពាធ​ កាលពីថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា នៅ​ឯប្រទេស​ស្វីស។ នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​វិញ មាន​ការ​រៀបចំ​ពិធី​គោរព​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​សព​របស់​លោក​ក្នុង​មន្ទីរ​ពេទ្យ​គន្ធ​បុប្ផា ក្នុង​ឱកាស​នេះ លោក ដេនីស ឡូរ៉ង់ បញ្ជាក់​ថា​ការ​បាត់​បង់ លោក បេអាត រិចឈ្នឺរ គឺ​ជា​ការ​បាត់​បង់​មនុស្ស​ដ៏​សំខាន់​ម្នាក់​។

លោក ដេនីស ឡូរ៉ង់ (Denis Laurent) ជា​ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ​នៃ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា​
លោក ដេនីស ឡូរ៉ង់ (Denis Laurent) ជា​ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ​នៃ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា​ RFI