លោកហង់ ជួនណារ៉ុន៖ ដើម្បី​បាន​ពុទ្ធិកម្រិត​ខ្ពស់ ​គឺ​ត្រូវ​តែ​អាន​សៀវភៅ

សំឡេង ១០:៥៦
លោកហង់ ​ជួនណារ៉ុន ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​អប់​រំ ​
លោកហង់ ​ជួនណារ៉ុន ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​អប់​រំ ​ សហការី

នៅក្នុង​នាទី​ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ​នៅ​យប់​នេះ លោក​ហង់ ជួន​ណារ៉ុន រដ្ឋ​មន្រ្តី​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា បាន​លើក​ឡើង​ថា​ ទោះបី​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត​មាន​ព័ត៌មាន​សម្បូរ​បែប តែ​ចង់ ឬ​មិន​ចង់ ​គេ​មិន​អាច​ចៀស​ផុត​ពី​ការ​អាន​សៀវភៅ​បាន​ទេ ព្រោះ​នៅតាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត​សៀវភៅ​មួយ​ចំនួន មិន​ត្រូវ​បាន​ផ្សព្វផ្សាយ​ឡើយ។ ខណៈ​ដែល​ទិវា​អំណាន​ជាតិ​កំពុង​តែ​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​ឡើង​​នា​ពេលនេះ លោក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​អប់រំ​ក៏​បាន​លើក​ឡើង​ថា ប្រសិន​បើ​ខ្វះ​ការ​អាន​សៀវ​ភៅ នោះ​គេ​នឹង​មិន​អាច​ក្លាយ​ជា​អ្នក​មាន​ពុទ្ធិ​កម្រិត​ខ្ពស់ ឬ​អ្នក​ចេះ​ដឹង​បាន​ទេ។