ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក​ ហុក សុទ្ធិ៖ ម្ចាស់​រោងចក្រ​កាត់​ដេរ គួរ​ផ្តល់​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ដល់​កម្មករ ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបានការសិក្សា

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ​នារា​ត្រី​នេះ គឺ លោក​ ហុក សុទ្ធិ នាយក​អង្គការ Sipar។ ថ្មីៗ​នេះ​ សមាគម​រោង​ចក្រ​កាត់​ដេរ​កម្ពុជា និង​អង្គការ​Sipar បាន​ចាប់​ផ្តើម​គម្រោង​មួយ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា “បណ្ណាល័យ​មណ្ឌល​សិក្សា​ក្នុង​រោង​ចក្រ”។ កិច្ច​សហការ​នេះ ធ្វើ​ឡើង ក្នុង​គោល​បំណង ដើម្បី​បង្កើន​សមត្ថ​ភាព និង​ចំណេះ​ដឹង​ទូទៅ​របស់​ កម្មករ កម្មការិនី​តាម​រយៈការ​អាន​សៀវភៅ និង​ការ​សិក្សា​នៅ​កន្លែង​ធ្វើការ។ លោក ហុក សុទ្ធិ បាន​អះអាង​ប្រាប់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​ថា អង្គការ​របស់​លោក​ចង់​ឲ្យ​និយោជក ឬ​ម្ចាស់​រោងចក្រ​កាត់​ដេរ​ទាំង​អស់​នៅ​កម្ពុជា​ផ្តល់​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ដល់​កម្មករ កម្មការិនី ដើម្បីឲ្យពួកគាត់​ទទួល​បាន​ការ​សិក្សា​។

លោក ហុក សុទ្ធិ ប្រធានអង្គការស៊ីប៉ា (Sipar)។
លោក ហុក សុទ្ធិ ប្រធានអង្គការស៊ីប៉ា (Sipar)។ @RFI
មើលវគ្គផ្សេងទៀត