លោក ហុក សុទ្ធិ៖​ បណ្ណាល័យ​​ក្នុង​​ពន្ធនាគារ​​ផ្តល់​​ឳកាស​​ដល់​​អ្នក​​ជាប់​​ឃុំ​​បាន​​រៀន​​សូត្រ​ និង​​លំហែកាយ​

សំឡេង ១០:៣៨
លោក ហុក សុទ្ធិ ប្រធានអង្គការស៊ីប៉ា (Sipar)។
លោក ហុក សុទ្ធិ ប្រធានអង្គការស៊ីប៉ា (Sipar)។ @RFI

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ​នារា​ត្រីនេះ គឺ​លោក ហុក សុទ្ធិ ប្រធាន​អង្គការ​ស៊ីប៉ា។ ឆ្លើយ​នឹង​សំនួរ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​លោក ហុក សុទ្ធិ លើក​ឡើង​ថា​បណ្ណាល័យ​នៅ​ក្នុង​ពន្ធនាគារ​បាន​ផ្តល់​ឳកាស​ដល់​អ្នក​ជាប់​ឃុំក្នុង​ពន្ធនាគារ​បាន​រៀន​សូត្រ​បន្ថែម និង​ចេញ​មក​លំហែកាយ​កម្សាន្ត។ លោក​បញ្ជាក់​ថា​អ្នក​​ជាប់​​ឃុំ​ភាគ​ច្រើន​​ចូល​ចិត្ត​អាន​សៀវភៅ​ប្រលោម​លោក ព្រោះ​សៀវភៅ​ទាំង​អស់​នោះ​​បា​ន​​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ពួក​គាត់​។​