ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក ហ៊ុន ឡាក់៖ ឆ្នាំ២០១៧ គឺ​ជា​ឆ្នាំ​​នៃ​​ការ​​ចាប់​​ផ្តើម​ងើប​ឡើង​វិញ​នៃ​វិស័យ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា

សំឡេង ១៥:២១
លោក​ឧកញ៉ា ហ៊ុន ឡាក់ អនុ​ប្រធាន​សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា​
លោក​ឧកញ៉ា ហ៊ុន ឡាក់ អនុ​ប្រធាន​សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា​ RFI

ក្នុង​នាទី​ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ​នៅ​រាត្រី​នេះ គឺ​លោក​ឧកញ៉ា ហ៊ុន ឡាក់ អនុ​ប្រធាន​សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា។ នៅ​ថ្ងៃ​នេះ ​សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា​បាន​រៀបចំវេទិកា​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា​លើកទី៦។ ក្នុង​ឱកាស​នេះ ​លោក ហ៊ុន ឡាក់ បាន​ថ្លែង​ថា​ក្នុង​រយៈ​ពេល​៣ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ​ តម្លៃ​ស្បៀង​មាន​ការ​ប្រែប្រួល ដូច​ជាតម្លៃ​អង្ករ និង​តម្លៃ​កសិកម្ម​ផ្សេង​ទៀត​។ លោក​បន្ថែម​ថា​នៅ​ពេល​ដែល​តម្លៃ​ធ្លាក់​ដល់​បាត​ហើយ នោះ​វា​នឹង​ងើប​ឡើង​វិញ ដូច្នេះ​ឆ្នាំ​២០១៧កន្លងទៅ គឺ​ជា​ឆ្នាំ​នៃ​ការ​ចាប់​ផ្តើម​ងើប​ឡើង​វិញ​នៃ​វិស័យ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា​។