ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក តាន់ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ៖ ការទាមទារ​ឲ្យ​កោះប្រជុំ​សន្និសីទ​ក្រុង​ប៉ារីស​ឡើង​វិញ មិន​ងាយ​កើត​ឡើង​ទេ​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

២៣ តុលា​ ១៩៩១ - ២៣ តុលា ២០១៨ គឺ​ជា​រយៈពេល​២៧​ឆ្នាំគត់​នៃ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​សន្តិភាព​ក្រុង​ប៉ារីស ហើយ​រៀងរាល់​ឆ្នាំ​តែងតែ​មាន​ការ​ជជែក​គ្នា​ពី​កិច្ចព្រមព្រៀង​នេះ។ ក្នុង​នាទី​ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ​នារា​ត្រី​នេះ លោក តាន់ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ នាយក​ប្រតិបត្តិ​គ្រប់គ្រង​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ RFI នៅ​ភ្នំពេញ បាន​លើក​ឡើង​ថា ក្នុង​ស្ថានភាព​បច្ចុប្បន្ន ការទាមទារ​ឲ្យ​មាន​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ប៉ារីស​ទី២ ឬ​ទាមទារ​ឲ្យ​កោះ​ប្រជុំ​ដូច​សន្និសីទ​ក្រុង​ប៉ារីស ​កាលពី​២៧​ឆ្នាំ​មុន មិន​ងាយ​កើត​ឡើង​ទេ​។

លោក តាន់ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ នាយក​ប្រតិបត្តិ​គ្រប់​គ្រង​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ ​RFI ​នៅ​ភ្នំពេញ​
លោក តាន់ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ នាយក​ប្រតិបត្តិ​គ្រប់​គ្រង​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ ​RFI ​នៅ​ភ្នំពេញ​ RFI