ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក គង់ រតនៈ៖ អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ផ្លូវ​ជាមូល​ហេតុ​នាំ​ឲ្យ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ឈាន​ដល់​ការប្រកាស​អាសន្ន

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

រដ្ឋាភិបាល​និងសង្គមស៊ីវិល​បាន​ចេញ​មុខ​ប្រកាស​រួម​គ្នា​ថា គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ឈាន​ដល់កម្រិត​ប្រកាស​អាសន្ន​ហើយ ដោយ​ឈរ​លើ​មូល​ដ្ឋាន​នៃ​ចំនួន​អ្នក​ស្លាប់​មាន​ជាង​១​ពាន់​នាក់​គិតត្រឹម​ឆមាស​ទី១​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ។ លោក គង់ រតនៈ ប្រធាន​ស្ដី​ទី​នៃ​វិទ្យា​ស្ថានជាតិ​សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍​ផ្លូវ​គោក បាន​បន្ទោស​ទៅ​លើ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ផ្លូវ និង​អ្នក​អនុវត្ត​ច្បាប់​មួយ​ចំនួន​ថា ជាមូល​ហេតុ​នាំ​ឲ្យ​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ឈាន​ដល់​ការ​ប្រកាស​អាស​ន្ន​បែប​នេះ។ ចំណែក​វិធាន​ការឃាត់​ទុក​អ្នក​ជិះ​ម៉ូតូ​រហូត​ដល់​យក​មួក​សុវត្ថិភាព​មក​ពាក់​នោះ លោក យល់ថា មិន​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​នោះ​ភាព​ទេ។  

រូបភាព៖លោក គង់ រតនៈ ប្រធានស្ដីទីនៃវិទ្យាស្ថានជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក
រូបភាព៖លោក គង់ រតនៈ ប្រធានស្ដីទីនៃវិទ្យាស្ថានជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក @RFI
មើលវគ្គផ្សេងទៀត