ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក គិន ភា៖ “ខ្ញុំ​សោក​ស្តាយ​ដែល​ស្ថាន​ទូត​ប្រទេស​មហា​អំណាច​ពីរ​យក​កម្ពុជាជា​​កន្លែង​ប្រើ​វោហារ​ឌឺ​ដង​គ្នា​”

សំឡេង ១០:៥៣
លោកបណ្ឌិត គិន ភា ប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
លោកបណ្ឌិត គិន ភា ប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា @RFI

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ​នា​រាត្រី​នេះ គឺ លោក​បណ្ឌិត គិន ភា ប្រធាន​វិទ្យាស្ថាន​ទំនាក់​ទំនង​អន្តរ​ជាតិ​កម្ពុជា​នៃ​រាជ​បណ្ឌិត្យ​សភា​កម្ពុជា​។ លោក​បណ្ឌិត គិន ភា បង្ហាញ​ការ​សោក​ស្តាយ ដែល​ស្ថាន​ទូត​ប្រទេស​មហា​អំណាច​ពីរ​យក​ប្រទេស​កម្ពុជា​កន្លែង​ប្រើ​វោហារ​សាស្ត្រ​នយោបាយ​ឌឺ​ដង​វាយ​ប្រហារ​គ្នា​ដោយ​ភ្ជាប់​កម្ពុជា​ទៅ​ក្នុង​សាច់​រឿង​របស់​ខ្លួន ហើយ​មិន​បាន​ផ្តល់​ការ​គោរព​ដល់​ប្រទេស​កម្ពុជា ដែល​ជា​ម្ចាស់​ផ្ទះ​។ បើ​តាម​លោក​បណ្ឌិត គិន ភា កម្ពុជា​គួរ​អនុវត្ត​គោល​នយោបាយ​ការបរទេស​មួយ ​ដែល​មាន​ការ​សម្រប​សម្រួល នៅ​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​នៃ​នយោបាយ​ការបរទេស​ចម្រុះ​ពណ៌​។