ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

គុយ ធីតា៖ សិទ្ធិ​មនុស្ស គឺ​ជា​សិទ្ធិ​របស់​អ្នក​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​ដែរ

សំឡេង ១៨:៥១
គុយ ធីតា ជា​សមាជិក​ក្រុម “ក្តី​ស្រឡាញ់​ចម្រុះ” ​ឬ “Love is Diversity”
គុយ ធីតា ជា​សមាជិក​ក្រុម “ក្តី​ស្រឡាញ់​ចម្រុះ” ​ឬ “Love is Diversity” RFI

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ​នារាត្រី​នេះ គឺ(លោក)គុយ ធីតា ជា​សមាជិក​ក្រុម “ក្តី​ស្រឡាញ់​ចម្រុះ” ឬ “Love is Diversity” ដែល​ជា​ទំព័រ​បណ្តេញ​សង្គម​បង្កើត​ឡើង ដោយ​អ្នក​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា។ កាល​ពី​ដើម​ខែ មិថុនា ទំព័រ​បណ្តេញ​សង្គម​នេះ ត្រូវ​បាន​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​ជា​ផ្លូវ​ការ ដើម្បី​ចែក​រំលែក​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ​ទាក់ទង​នឹង​ក្តី​ស្រឡាញ់​។ ធីតា​បង្ហាញ​ការ​ជឿ​ជាក់​ថា​ទំព័រ​បណ្តាញ​សង្គម​នេះ នឹង​មាន​ប្រសិទ្ធ​ភាព​ក្នុង​ការ​លុប​បំបាត់ ឬ​កាត់​បន្ថយ ការ​រើស​អើង​អ្នក​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។ ធីតា បញ្ជាក់​ថា សិទ្ធិ​មនុស្ស ក៏​ជា​សិទ្ធិ​របស់​អ្នក​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​ដែរ​ ព្រោះ​អ្នក​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​ក៏​ជា​មនុស្ស​។