ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក ​ម៉ម សូណង់ដូ អះ​អាង​ជាថ្មី​ថា​មិន​លាលែង​ពី​នយោបាយ និង​ប្រធាន​វិទ្យុ​សំបុក​ឃ្មុំ​ទេ

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ​នៅ​រាត្រី​នេះ គឺ​លោក ម៉ម សូណង់ដូ ប្រធាន​វិទ្យុ​សំបុក​ឃ្មុំ និង​ជាស្ថាបនិក​គណបក្ស​សំបុក​ឃ្មុំ សង្គម​ប្រជាធិប​តេយ្យ។ ថ្មីៗ​នេះ លោក ម៉ម សូណង់ដូ បាន​ប្រកាស​តាម​រយៈ​លិខិត​មួយ​ថា​លោក​នឹង​លាលែង​ពី​នយោបាយ និង​ប្រធាន​វិទ្យុ។ ប៉ុន្តែ​តាម​រយៈ​បទ​សម្ភាស​ជា​មួយ​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ​លោក ម៉ម សូណង់ដូ បញ្ជាក់​ថា​លោក​មិន​អាច​ដក​ខ្លួន​ពី​នយោបាយ​នោះ​ទេ ហើយ​លោក​នឹង​ធ្វើ​នយោបាយ​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ស្លាប់។ លោក​ក៏​អះអាង​ដែរ​ថា​ប្រធាន​វិទ្យុ​ក៏​លោក​មិន​អាច​ដក​ខ្លួន​ចេញ​ដែរ​។

លោក ម៉ម សូណង់ដូ ប្រធាន​គណបក្ស​សម្បុក​ឃ្មុំ​សង្គម​ប្រជាធិបតេយ្យ
លោក ម៉ម សូណង់ដូ ប្រធាន​គណបក្ស​សម្បុក​ឃ្មុំ​សង្គម​ប្រជាធិបតេយ្យ
មើលវគ្គផ្សេងទៀត