ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក នួន ស៊ីដារ៉ា៖ ការ​ប្រមាថ​​មាក់​ងាយ​​លើ​​ក្រុម​​អ្នក​​ស្រឡាញ់​​ភេទ​​​ដូច​​គ្នា​ និង​​ស្ត្រី​ នៅ​​លើ​​បណ្តាញ​​សង្គម​​មាន​​ច្រើន​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ភ្ញៀវ​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ​នារាត្រី​នេះ គឺ​លោក នួន ស៊ីដារ៉ា អ្នក​សម្រប​សម្រួល​​គម្រោង​និន្នការ​ភេទ និង​អត្ត​សញ្ញាណ​យែនឌ័រ​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​(CCHR)​។ លោក នួន ស៊ីដារ៉ា លើក​ឡើង​ថា​ការ​ប្រមាថ​មាក់ងាយ​លើ​ក្រុម​អ្នក​ស្រឡាញ់​ភេទ​​ដូច​គ្នា និង​ស្ត្រី នៅ​លើ​បណ្តាញ​សង្គម​មាន​ច្រើន ដោយ​សារ​តែ​សាធារណៈជន​មិន​​ទាន់​មាន​ការ​យល់​ដឹង​។ លោក នួន ស៊ីដារ៉ា ចង់​ឲ្យ​មាន​គោល​នយោបាយ ឬ​ច្បាប់ការពារ​ពីការ​ប្រមាថ​មាក់ងាយ​ ដែល​តែង​កើត​ឡើង​នៅ​លើ​បណ្តាញ​សង្គម​។

លោក នួន ស៊ីដារ៉ា អ្នក​សម្រប​សម្រួល​គម្រោង​និន្នាការ​ភេទ និង​អត្ត​សញ្ញាណយេនឌ័រ នៃ មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
លោក នួន ស៊ីដារ៉ា អ្នក​សម្រប​សម្រួល​គម្រោង​និន្នាការ​ភេទ និង​អត្ត​សញ្ញាណយេនឌ័រ នៃ មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា @Soeung Phearak
មើលវគ្គផ្សេងទៀត