ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

បណ្ឌិតសុខ ទូច៖គ្រោង​ហៅ​បក្ស​នយោបាយ​ពិភាក្សា​គ្នា បើ​នៅ​បន្ត​បក​ស្រាយ​ខុស​ពី​សុពលភាព​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ក្រុងប៉ារីស

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ​នៅ​ថ្ងៃទី០១ ខែ​កញ្ញា​នេះ គឺ​លោក​បណ្ឌិត សុខ ទូច ប្រធាន​រាជបណ្ឌិត្យ​សភា​កម្ពុជា។ ឆ្លើយ​នឹង​សំនួរ​របស់​វិទ្យុបារាំង​អន្តរជាតិ​លោក​បណ្ឌិត​សុខ ទូច​លើក​ឡើង​ថា​ប្រសិន​បើ​ការ​បកស្រាយ​ពី​សុពល​ភាព​នៃ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ក្រុង​ប៉ារីស​ខុស​គ្នា​មាន​ច្រើន លោក​នឹង​ហៅ​ភាគ​គីទាំង​នោះ​មក​ពិភាក្សា​រួម​គ្នា។​ លោក​បញ្ជាក់​ថា​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​នេះ​បាន​បញ្ចប់​ នៅ​ពេល​ដែល​កម្ពុជា​មាន​រដ្ឋ​ធម្មនុញ្ញ​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៩៣​។

លោក សុខ ទូច អនុប្រធាន​រាជ​បណ្ឌិត​សភា​កម្ពុជា
លោក សុខ ទូច អនុប្រធាន​រាជ​បណ្ឌិត​សភា​កម្ពុជា