ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក តេង ឌឺលុច ៖ កម្ពុជា​គួរ​ទទួល​ស្វាគមន៍វិនិយោគិនចិន ដែល​មាន​គុណភាព

សំឡេង ០៩:៥៩
លោក ​តេង ឌឺលុច​ សាស្ត្រាចារ្យ​ផ្នែក​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច​បង្រៀន​នៅ​តាម​សកលវិទ្យាល័យ​នានា​នៅក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​។​
លោក ​តេង ឌឺលុច​ សាស្ត្រាចារ្យ​ផ្នែក​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច​បង្រៀន​នៅ​តាម​សកលវិទ្យាល័យ​នានា​នៅក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​។​ @RFI

ប្រទេស​ចិន​គ្រោង​ពង្រីក​ទំហំ​ពាណិជ្ជ​កម្ម និង​វិនិយោគ​ជា​មួយ​កម្ពុជា​បន្ថែម​ទៀត។ ជុំវិញ​បញ្ហា​នេះ លោក តេង ឌឺ​លុច សាស្ត្រាចារ្យ​ផ្នែក​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច​ ក្នុង​នាទី​ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​បញ្ជាក់​ថា កម្ពុជា គួរ​សិក្សា​បទពិសោធន៍​មិន​ល្អ​របស់​ចិន ដែល​វិនិយោគ​នៅ​​ក្នុង​ទ្វីប​អាហ្រ្វិក ដើម្បី​ជៀស​ពី​បញ្ហា​អាក្រក់​ដែល​អាច​កើត​ឡើង​ពី​ការ​វិនិយោគ​របស់​ចិន។ លោក​បន្ថែម​ថា កម្ពុជា​គួរ​ទទួល​ស្វាគមន៍​តែអ្នក​វិនិយោគ​ចិន ​ដែល​មាន​គុណ​ភាព និង​មិន​ត្រូវ​ទទួល​ស្វាគមន៍​គ្រប់​ប្រភេទ​វិនិយោគិន​ចិន​នោះ​ទេ​។