ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោកបណ្ឌិត តុប នេត ៖ បរទេស​​នឹង​​ចាប់​​អារម្មណ៍​​ស្នាដៃ​​ផលិត​​ទូក​ង​វែង​​ជាង​​គេ​​លើ​​ពិភព​​លោក​​របស់​ខ្មែរ

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​នារាត្រី​នេះ គឺ​លោក​បណ្ឌិត តុប នេត ជា​ប្រធាន​ក្រុម​ការងារ​រដ្ឋបាល​​ និង​ខ្លឹមសារ​នៃ​គណៈកម្មការ​ផលិត​ទូកង ដើម្បី​បំបែក​ឯតទគ្គកម្ម​ពិភព​លោក។ នៅ​ថ្ងៃទី១២ ខែ​វិច្ឆិកា ខាង​មុខ​នេះ គណៈកម្មការ​ផលិត​ទូកង នឹង​រៀបចំ​ពិធី​បំបែក​កំណត់ត្រា​ទូកង​វែង​ជាង​គេ​លើ​ពិភព​លោក ដែល​មាន​ប្រវែង​៨៧.៣ម៉ែត្រ និង​មាន​ចំណុះ​ទូក​១៧៩​នាក់​។ ឆ្លើយ​នឹង​សំនួរ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ លោក​បណ្ឌិត តុប នេត លើក​ឡើងថា​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​ទៀត​​នឹង​ចាប់​អារម្មណ៍ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា ហើយ​ទេសចរ​នឹង​ចូល​មក​កម្ពុជា ​ដើម្បី​មើល​ពី​ប្រវត្តិ​នៃ​ការ​កសាងទូក​៕

លោកបណ្ឌិត តុប នេត ជា​ប្រធាន​ក្រុម​ការងារ​រដ្ឋបាល ​និង​ខ្លឹម​សារ​នៃ​គណៈកម្មការ​ផលិត​ទូកង​
លោកបណ្ឌិត តុប នេត ជា​ប្រធាន​ក្រុម​ការងារ​រដ្ឋបាល ​និង​ខ្លឹម​សារ​នៃ​គណៈកម្មការ​ផលិត​ទូកង​ សហការី