លោក វន់ ពៅ​៖ ​អាជ្ញាធរ​គួរ​ពិនិត្យ​មើលការ​នាំចូល​រ៉ឺម៉ក​កង់​បី​ឥណ្ឌា ​ដែល​កំពុង​ហូរ​ចូល​កម្ពុជា​

សំឡេង ១០:២៥
លោក វន់ ពៅ ប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ
លោក វន់ ពៅ ប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ @RFI

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​នារា​ត្រី​នេះ គឺ​លោក វន់ ពៅ ប្រធាន​សមាគម​ប្រជាធិប​តេយ្យ​ឯករាជ្យ​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ​។ លោក វន់ ពៅ បង្ហាញ​ការ​គាំទ្រ​លើ​ចំណាត់​ការ​របស់​សាលា​ក្រុង​ភ្នំពេញ ដែល​បង្រៀន​ច្បាប់​ចរាចរណ៍ ដល់​អ្នក​បើកបរ​រ៉ឺម៉ក​កង់បី​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​។ ក្រៅ​ពី​នេះ ប្រធាន​សមាគម​ប្រជាធិបតេយ្យ​ឯករាជ្យ​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ​រូប​នេះ ចង់​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​មាន​ចំណាត់​ការ​ពិនិត្យ​លើ​ចំនួន​រ៉ឺម៉កកង់​បី​ឥណ្ឌា ​ដែល​កំពុង​ហូរ​ចូល​ប្រទេស​កម្ពុជា​។