ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

យោបល់​ផ្សេងៗ​ជុំវិញ​ការ​បង្កើត​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​អាណត្តិ​ទី​៥

សំឡេង ០៧:២៥
លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន អាន​យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណ​ដំណាក់កាលទី​៥ ក្នុងកិច្ចប្រជុំ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី។
លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន អាន​យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណ​ដំណាក់កាលទី​៥ ក្នុងកិច្ចប្រជុំ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី។ @ rfi/ sun mesa

ថ្វី​ដ្បិត​តែ​ក្រសួង​មួយ​ចំនួន ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​រដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់​រដ្ឋាភិបាល​អាណត្តិ​ថ្មី ក៏​ប៉ុន្តែ​ ក្រុម​អង្គការ​សមាគម​ន៍​សង្ឃឹម​ថា មាន​ភាព​ជឿន​លឿន​តិច​តួច ប្រសិន​បើ​ការងារ​រាជការ​ត្រូវបាន​លាយឡំ​ដោយ​ការងារ​បក្ស ជា​ជាង​ការ​ឲ្យ​តម្លៃ​ទៅលើ​សមត្ថភាព​និង​បច្ចេកទេស។ ជាមួយគ្នា​នេះ ការ​បញ្ចូល​យុវជន​ជំនាន់​ក្រោយ ទៅក្នុង​មុខ​តំណែង​នៃ​អំណាច​រដ្ឋ​ ទាំង​រដ្ឋសភា និង​ទាំង​រដ្ឋាភិបាល ត្រូវបាន​ស្វាគមន៍​ជាទូទៅ។