លោក ឌឹម សុ​វណ្ណា​រុំ ៖ សា​លា​ក្តី​ទុក​ឱ​កាស​ម្តង​ទៀត​ឲ្យ​សហ​មេធាវី​ការពារ​ជន​ជាប់​ចោទ

សំឡេង ០៩:៥៥
លោក ឌឹម សុវណ្ណារុំ ប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហម។
លោក ឌឹម សុវណ្ណារុំ ប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហម។ @RFI

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​យើង​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ គឺ​លោក ឌឹម សុវណ្ណា​រុំ ប្រ​ធាន​ផ្នែក​កិច្ច​ការ​សាធារណៈ​របស់​សាលាក្តី​ខ្មែរក្រហម។ នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​សាលា​ក្តី​បាន​ចេញ​សេច​ក្តី​ព្រ​មាន​ដល់​សហ​មេធាវី​ការពារ​ឲ្យ នួន ជា និង​ខៀវ សំផន ដែល​បាន​ធ្វើ​ពហិការ​មិន​ចូលរួម​សវនាការ​សំណុំ​រឿង ០០២ វគ្គ២ ។ សាលាក្តី​ចាត់​ទុក​ថា​នេះ​ជា​កំហុស​វិជ្ជា​ជីវៈ​របស់​សហ​មេធាវី និង​បាន​បង្គាប់​ឲ្យ​មេធាវី​ការពារ​ជន​ជាប់​ចោទ​ចូល​រួម​សវនាការ​នៅ​ថ្ងៃទី ២៨ តុលា​ខាង​មុខ។ បើ​តាម​លោក ឌឹ​ម សុវណ្ណា​រុំ សាលាក្តី​ទុក​ឱកាស​ម្តង​ទៀត​ឲ្យ​សហ​មេធាវី​ការពារ​ជន​ជាប់​ចោទ​ចូល​សវនាការ។ ប្រសិន​បើ​ពួកគេ​នៅតែ​មិន​ចូលរួម​ទេ សាលាក្តី​អាច​ពិចារ​ណា​រក​មេធាវី​ថ្មី​មក​ជំនួស​។