ភ្នំពេញ​ចូលរួម​យុទ្ធនាការ​លើកកម្ពស់​ការ​យល់ដឹង​បរិស្ថាន "Earth Hour"

សំឡេង ០៨:២៣
ទិដ្ឋភាព​សណ្ឋាគារ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បិទភ្លើង​អគ្គិសនី​មួយម៉ោង​ក្នុង​យុទ្ធនាការ Earth Hour
ទិដ្ឋភាព​សណ្ឋាគារ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បិទភ្លើង​អគ្គិសនី​មួយម៉ោង​ក្នុង​យុទ្ធនាការ Earth Hour ©ណាវិន/RFI

កាលពីម៉ោង ៨ និង៣០នាទីយប់​មិញនេះ សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន​មួយចំនួន​នៅក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ បាន​បិទភ្លើង​អគ្គិសនី​រយៈពេល​មួយ​ម៉ោង ដើម្បី​ចូលរួម​យុទ្ធនាការ​លើកកម្ពស់​ការ​យល់ដឹង​​បរិស្ថាន “Earth Hour” ។​ រយៈពេល​បីឆ្នាំ​ហើយ​ដែល​អង្គការ WWF បាន​នាំ​យុទ្ធនា​ការ Earth Hour​ ​ចូល​មក​កម្ពុជា​អោយ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ចូលរួម​ថែរក្សា​បរិស្ថាន​ជាមួយ​ពិភពលោក ប៉ុន្តែ​រហូ​ត​​​មកដល់​​ពេលនេះ​ ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ភាគច្រើន​មិនទាន់​យល់​ អំពី​អត្ថន័យ​ Earth Hour នេះទេ។ ជាក់ស្តែង​ កាលពី​យប់មិញ ប្រជាពលរដ្ឋ​ជាច្រើន​បែរជា​យល់​ផ្សេង​ទៅវិញ ពេល​ឃើញ​សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន​ធំៗ បិទ​ភ្លើង។