ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

ដំណើរ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​នៅ​បន្ត​ធ្វើ ខណៈ​ដែល​បញ្ជី​ឈ្មោះ​នៅ​មាន​ភាព​ចម្រូង​ចម្រាស

សំឡេង ០៧:៣១
ប្រជាពលរដ្ឋ​នាំគ្នា​មើលបញ្ជីឈ្មោះ នៅ​មុខ​ការិយាល័យ​បោះឆ្នោត ថ្ងៃអាទិត្យ ២៨​ កក្កដា ២០១៣
ប្រជាពលរដ្ឋ​នាំគ្នា​មើលបញ្ជីឈ្មោះ នៅ​មុខ​ការិយាល័យ​បោះឆ្នោត ថ្ងៃអាទិត្យ ២៨​ កក្កដា ២០១៣

ដំណើរ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៣ ដែល​បាន​ចាប់ផ្តើម​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១​តុលា បាន​និង​កំពុង​តែ​ដំណើរការ​ទៅ បើ​ទោះ​បី​ជា​ស្ថានភាព​ទឹកជំនន់​បាន​កំពុង​កើត​ឡើង​ក៏​ដោយ។ ស្ថិត​ក្នុង​កាលៈទេសៈ​នេះ មន្ត្រី គ.ជ.ប. បាន​សម្រេច​ពន្យារ​ពេល​ចំនួន​បី​ថ្ងៃ​បន្ថែម​ទៀត​សម្រាប់​​ទុក​លទ្ធភាព​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទៅ​ពិនិត្យ និង​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត។ ប៉ុន្តែ គណបក្ស​ប្រឆាំង​បាន​រិះគន់​ចំពោះ​ដំណើរការ​ចុះឈ្មោះ​និង​ពិនិត្យ​បញ្ជី​នេះ ដោយសារតែ​បញ្ហា​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​នៅ​មាន​បញ្ហា​នៅ​ឡើយ ដែល​ត្រូវការ​ឲ្យ​មានការ​កែលម្អ​នោះ។