បទយកការណ៍

ថៃបង្វិល​​លុយ​១៥ភាគរយ​ទៅឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​បរទេស​ដែល​ថត​កុន​នៅ​​ថៃ​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ឧស្សាហកម្ម​ភាពយន្ត​ជា​នុយ​សន្ទូច​របស់​​វិស័យ​ទេសចរណ៍​របស់ថៃ។ ជាង​១០​ឆ្នាំ​មកហើយ ក្រសួង​ទេសចរណ៍​ថៃ មាន​មុខ​មិនដែល​ខាន​នៅក្នុង​មហោស្រពភាពយន្ត​អន្តរជាតិ​ក្រុងកាន។ ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​២០១៦ ប្រទេស​ថៃ​ដែល​ជាទិសដៅ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​កុន​បរទេស​រួចហើយនោះ បាន​ប្រើ​នយោបាយ​ទាក់ទាញ​បន្ថែមទៀត ដោយ​សម្រេច​បង្វែរ​លុយ​ប្រមាណ ពី​១៥ ទៅ ២០ភាគរយ​នៃ​ថវិកា​ចំណាយ​សរុបនៃ​ការ​​ផលិត​កុន ទៅ​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ផលិតកុន​បរទេស​ដែល​ថត ជួល​ប្រើ​បុគ្គលិក​ថៃ ឬ​ធ្វើកុន​ដែល​ឃោសនា​ឲ្យ​ប្រទេស​ថៃ។

ស្តង់​របស់​ក្រសួង​ទេសចរណ៍​ថៃ​បង្ហាញ​ទីតាំង​ដែល​ក្រុមហ៊ុន​បរទេស​ទៅ​ថត​កុន​នៅ​ប្រទេស​ថៃ
ស្តង់​របស់​ក្រសួង​ទេសចរណ៍​ថៃ​បង្ហាញ​ទីតាំង​ដែល​ក្រុមហ៊ុន​បរទេស​ទៅ​ថត​កុន​នៅ​ប្រទេស​ថៃ