បទយកការណ៍

នៅ​ដូម៉ែន ដឺ ឡុងសង់ អ្នកការពារ​បរិស្ថាន​ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​មនសិការ​​​ជួយសង្រ្គោះ​ភពផែនដី

សំឡេង ០៧:៣៥
Domaine de longchamp pour fondation good planet
Domaine de longchamp pour fondation good planet ©fondation goodplanet

នៅ​សប្តាហ៍មុន លោកអ្នកនាង​បាន​ស្តាប់​បទយកការណ៍​របស់​ឈាង បុប្ផា ស្តីពី​ពិព័រណ៌​រូបថត មនុស្ស នៅ​ដូម៉ែន ដឺ ឡុងសង់ ក្នុង​ក្រុង​ប៉ារីស។ ក្រៅតែ​ពី​ពិរណ៌​រូបថត ដូម៉ែន ដឺឡុងសង់ ជាថ្នាល​បណ្តុះបណ្តាល​ឲ្យ​គេ​ស្វែង​យល់​ពី​ជីវិត​នៅលើ​ភព​ផែនដី។ ទិសដៅ​តែ​មួយនៃ​ពិព័រណ៌ស្តី​ពីមនុស្ស ដែល​ចងក្រង​ឡើង​ដោយ​សមិទ្ធិករភាពយន្ត បារាំង យ៉ាន អាក់ទុស ប៊ែរត្រង់។