បទយកការណ៍

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ៖តើគេអាច​ជៀស មិនប្រើ​យន្តហោះ​ជា​មធ្យោបាយ​​​ធ្វើដំណើរឬទេ ?

សំឡេង ០៩:១២
យន្តហោះ​ចុះ និង​ឡើង ពី​ព្រលានយន្តហោះ​ក្រុង​ស៊ីដនី នៅថ្ងៃទី ២៨​មេសា ២០១៩
យន្តហោះ​ចុះ និង​ឡើង ពី​ព្រលានយន្តហោះ​ក្រុង​ស៊ីដនី នៅថ្ងៃទី ២៨​មេសា ២០១៩ © REUTERS/Tim Wimborne/File Photo

មនុស្ស​ជាច្រើន ដែលខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហាបរិស្ថាន ការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិក ដែលជា​ប្រភព​នៃឧស្ម័ន​ផ្ទះកញ្ចក់​ធ្វើឲ្យ​ផែនដី​កាន់តែ​ឡើង​កំដៅ បាន​ជ្រើសរើស​មធ្យោបាយ​ធ្វើ​ដំណើរ​ផ្សេង ក្រៅពីយន្តហោះ ឬក៏​ធ្វើដំណើរ​តាម​យន្តហោះ ឲ្យបាន​តិច​បំផុត ព្រោះ​តែ​ពួកគេ មិន​ចង់ចូលរួម ក្នុង​សកម្មភាព​បញ្ចេញ​ឧស្ម័នកាបូនិក​កាន់តែច្រើននោះទេ។ ប៉ុន្តែ សម្រាប់​អ្នកជំនាញ ខាងអាកាសចរណ៍ វិស័យ​អាកាសចរណ៍ស៊ីវិល​បានប្រឹងប្រែងច្រើន ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​ការបញ្ចេញ​ឧស្ម័ន​ផ្ទះកញ្ចក់ តាមរយៈ​ការផលិត​យន្តហោះ ដែល​ដើរ​ដោយថាមពល​អគ្គិសនី ប៉ុន្តែ មិនមែន​ប្រេងជាដើម។