មេរៀនភាសាបារាំង៖ Parlez-vous Paris?

ការ​ឈប់​សម្រាក​មាតុភាព​ នៅ​បារាំង

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

រៀន​ភាសា​បារាំង​ជាមួយ ​Sarah ជនជាតិ​អាមេរិក​ ដែល​មាន​កូន​ប្រុស​ម្នាក់​ អាយុ​២ឆ្នាំ ​ឈ្មោះ​ Oscar ។ Sarah ​ចង់​ដឹង​ថា​ស្ត្រី​បារាំង​ ដែល​មាន​កូន ​តើ​ត្រូវ​ធ្វើ​ដូចម្តេច​ខ្លះ ​ដើម្បី​ទុកកូន​ឲ្យ​គេ​មើល ​ហើយ​ត្រឡប់​ទៅ​ធ្វើការ​វិញ។ ហាង​កាហ្វេ​Grenadine ​ស្ថិត​ក្នុង​សង្កាត់​ទី ១៤ ​គឺ​ជា​ទីកន្លែង​ជួបជុំ​របស់​ស្ត្រី​បារាំង​ ដែល​មាន​កូន​តូចៗ។ លោកស្រី​ Marianne Dorell​ដែល​ជា​ម្ចាស់​ទំព័រ​ប្លុហ្គ ​និង​ទស្សនាវត្តី​មួយ​ឈ្មោះ​ថា ​Paroles de Mamans ​និង​ចូលរួម​ស្រាយ​ចំងល់​របស់ ​Sarah។

ទិដ្ឋភាព​នៅខាងក្នុង​ហាង​កាហ្វេនៅ​ប៉ារីស​ ដែល​ស្ត្រី​ជាម្តាយ​ អាច​នាំកូន​តូចៗ​មក​​កម្សាន្ត
ទិដ្ឋភាព​នៅខាងក្នុង​ហាង​កាហ្វេនៅ​ប៉ារីស​ ដែល​ស្ត្រី​ជាម្តាយ​ អាច​នាំកូន​តូចៗ​មក​​កម្សាន្ត Lidwien Van Dixhoorn
ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

សិទ្ធ​ឈប់​សម្រាក​មាតុភាព​ នៅ​បារាំង

Le congé maternité permet à la femme de se reposer avant et après l'accouchement.
Le congé maternité comprend un congé prénatal (avant l'accouchement) et un congé postnatal (après l'accouchement).

La durée du congé maternité
Elle varie selon le nombre d'enfants que la femme attend et le nombre d'enfants qu’elle a déjà eus.
 

 
Situation familiale Durée du congé prénatal Durée du congé postnatal Durée totale du congé maternité
Quand on attend un enfant
et qu’on a moins de deux enfants
6 semaines 10 semaines 16 semaines
Quand on attend un enfant
et qu’on a au moins deux enfants
8 semaines 18 semaines 26 semaines
Quand on attend des jumeaux 12 semaines 22 semaines 34 semaines
Quand on attend des triplés ou plus 24 semaines 22 semaines 46 semaines

 
Pendant ce congé, la femme reçoit des indemnités journalières de la Sécurité sociale. Ces indemnités sont égales à son salaire. Il y a des règles d’attribution.

សិទ្ធ​ឈប់​សម្រាក​ដល់​ឪពុកម្តាយ​ ដើម្បី​ថែរ​រក្សា​កូន

Le congé parental est un congé proposé aux deux parents, ensemble ou séparément.
Il leur permet de se consacrer à l’éducation de l’enfant jusqu'à ses trois ans.

  • Le congé parental peut être pris à temps complet ou à temps partiel.
  • Vous devez faire votre demande de congé parental auprès de votre employeur.
  • Vous devez avoir au moins un an d’ancienneté dans votre entreprise.
  • Votre employeur ne peut pas refuser le congé, mais il doit être d’accord sur la durée du travail et la répartition des horaires.
  • Pendant le congé parental, vous percevez une partie de votre salaire, plus un complément versé par la caisse d’Allocations familiales.

វិធី​ដើម្បី​រក​គេ​ ជួយមើល​កូន​តូចៗ
 
En France, généralement, les mamans retournent travailler quand leur bébé a deux mois et demi.
Elles doivent trouver un moyen pour faire garder leur enfant.
Accueil collectif 
Les crèches, les micro-crèches (accueil régulier), les haltes-garderies (accueil ponctuel), les jardins d’enfants (réservées aux enfants âgés de deux à six ans) :
- Ces structures sont souvent gérées par la commune.
- Elles sont subventionnées par la caisse d’Allocations familiales.
- Les parents paient une participation aux frais selon leurs ressources.
Accueil parental (les crèches parentales)
-       Ces établissements d’accueil collectif sont gérés par une association de parents.
-       Ils doivent avoir une autorisation des services de la protection de l’enfance pour ouvrir.
-       Les parents doivent s’impliquer et participent à l’accueil de l’enfant avec des professionnels.
-       Le nombre d’enfants accueillis est limité à vingt.
-       La caisse d’Allocations familiales participe au financement des crèches parentales.
-       Les parents paient une participation aux frais selon leurs ressources.
Accueil familial
-       La crèche familiale emploie des assistantes maternelles agréées qui accueillent à leur domicile entre un et quatre enfants généralement âgés de moins de quatre ans.
La garde à domicile
-       On peut choisir de faire garder son enfant par une personne à domicile.
-       La « garde partagée » est aussi possible : on partage l’emploi d’une personne à domicile avec une autre famille.
-       Si l’on fait garder son enfant par une assistante maternelle agréée, une aide financière est possible par la caisse d’Allocations familiales.

អ្ន​កមើល​កូន « nounous » ជា​វិធី​បែប​បារាំង
Le terme « nounou » est un « mot d’enfant » pour désigner la « nourrice ».
En France, l’allaitement des nouveau-nés n’était pas toujours fait par la mère, mais par une femme spécialement employée pour cela.
Cette pratique est connue depuis le Moyen Âge et a perduré jusqu’au XIXe siècle. Elle touchait tous les milieux sociaux. A partir du début du XVIIe siècle, elle se pratique surtout dans les villes. Par exemple à Paris, en 1780, seulement 1 000 enfants, sur les 21 000 nés dans l'année, sont nourris par leur mère.
Le recours à une nourrice pour allaiter son enfant tenait à des raisons socioculturelles :
- L'aristocratie et la bourgeoisie urbaine souhaitaient préserver le rôle de représentation sociale de la femme, qu'il s'agisse d’œuvres sociales ou de mondanités.
- L'allaitement était perçu comme une pratique qui gâtait la beauté des seins. Les relations sexuelles étaient interdites au cours de cette période.
- Dans les milieux populaires, notamment ouvriers, la nécessité de reprendre le travail pour les femmes poussait les couples à remettre leurs bébés à des nourrices.
- Dans les campagnes, beaucoup de femmes étaient obligées de louer leurs services de nourrice à très bas prix pour toucher un complément de revenu.

សម្រង់​សន្ទនា ​ចេញ​ពី​មេរៀន​នេះ
 
Animateur (animatrice) : Alors, Marianne, vous, vous avez fait quel choix dans la vie ?
Marianne Dorell, directrice de la rédaction de « Paroles de mamans » : Ben, c’est vrai qu’à la fin de mon premier congé maternité, je me suis rendu compte que je n’avais pas de place en crèche, donc j’ai fait une garde partagée. Et après, j’ai eu une place en crèche. Du coup, c’est vraiment pratique pour reprendre le travail le cœur léger, c’est très important.
Animateur (animatrice) : Et toi, Sarah, tu savais que c’était aussi difficile pour les mamans françaises ?
Sarah : Je ne me rendais pas compte que beaucoup de gens sont obligés de se débrouiller pour revenir au travail !
 
 
វែបសាយត៍​ផ្សេងៗ​ ដែល​ទាក់ទង​នឹង​ប្រធានបទ​នេះ
Le site de Marianne Dorell : http://www.paroledemamans.com/
Les modes de garde pour jeunes enfants : http://www.mon-enfant.fr/web/guest/modes-garde/presentation
Le congé maternité : http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/par-situation-personnelle/vous-allez-avoir-un-enfant/vous-etes-enceinte-votre-conge-maternite/duree-du-conge-maternite.php

ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មានព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​ប្រចាំថ្ងៃ​នឹង​អាច​ឲ្យ​លោក​អ្នក​ទទួល​បាន​នូវ​ព័ត៌មាន​សំខាន់ៗ​ប្រចាំថ្ងៃ​ក្នុង​អ៊ីមែល​របស់​លោក​អ្នក​ផ្ទាល់៖

តាមដានព័ត៌មានកម្ពុជានិងអន្តរជាតិដោយទាញយកកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ RFI