បណ្ណាល័យ​សហគមន៍​តូច​មួយ​នៅ​កំពង់​ឆ្នាំង កំពុង​ខ្វះខាត​សៀវភៅ​ឲ្យ​សិស្ស​អាន

សំឡេង ០៧:៤៥
បណ្ណាល័យសហគមន៍ ស្ថិតក្នុងឃុំក្រាំងល្វា ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
បណ្ណាល័យសហគមន៍ ស្ថិតក្នុងឃុំក្រាំងល្វា ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង FB: SYC.Library

បណ្ណាល័យ​សហគមន៍​តូច​មួយ ស្ថិត​ក្នុង​ឃុំ​ក្រាំងល្វា ស្រុក​សាមគ្គី​មានជ័យ ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង ក្លាយ​ជា​កន្លែង​ផ្តល់​ចំណេះ​ដឹង​បន្ថែម​ដល់​យុវជន និង​កុមារ​ក្នុង​តំបន់​នេះ បន្ទាប់​ពី​សាលា​រៀនរបស់​រដ្ឋ​។ ទន្ទឹម​គ្នា​នេះ អ្នក​គ្រប់គ្រង​បណ្ណាល័យ​សហគមន៍​បាន​អំពាវនាវ​សុំ​សៀវភៅ មិន​ថា​ចាស់​ ឬថ្មី​ទេ ដើម្បី​ដាក់​នៅ​ក្នុង​បណ្ណាល័យ ហើយ​ចង់​ឲ្យ​មាន​បណ្ណា​ល័យ​សហគមន៍​បែប​នេះ​ នៅ​ក្នុង​តំបន់​ផ្សេងៗទៀត​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។